Select Page

De NCD Academy kent een aantal opleidingsprogramma’s voor Leadership en Governance. Het programma Governance Essentials is ontworpen voor (aspirant) commissarissen en toezichthouders. Het programma zich op de onderwerpen die een bijdrage leveren aan het creëren van waarde en hiermee aan de continuïteit van de organisatie (profit of non profit) nu en in de toekomst. In dit kader komen naast de richtlijnen, taken en verantwoordelijkheden van de toezichthouder ook de rol van de toezichthouder bij vraagstukken op het gebied van strategie, marketing, IT, informatie management en innovatie aan de orde.

Sinds begin 2016 levert Michiel de Vries van Jester een bijdrage aan het programma. Samen met inleiders Jos Heijke en Gerard Citroen wordt het onderwerp ‘toezicht op strategie’ behandeld. Leidraad hierbij is het ‘strategic control lemniscaat’ van Jester en het boek Strategic control (Breunesse en De Vries, 2011), dat geschreven is voor intern toezichthouders. Tijdens de sessie worden modellen besproken die het strategische gesprek tussen toezichthouder en bestuurder kunnen verstevigen. Er wordt onder meer geoefend met scenario-analyse en business model analyses. De afgelopen sessies werd een ‘live case’ behandeld van een van de relaties van Jester.

Voor (beginnend) commissarissen biedt de leergang een zeer volledige introductie in het vakgebied.