Select Page

Begin 2015 is Euretco Fashion is een unieke samenwerking aangegaan met Nyenrode Business University en hebben samen een programma op maat ontwikkeld voor ambitieuze zelfstandige retail ondernemers in mode en wonen. In dit anderhalf jarige programma, dat op 4 april werd afgesloten heeft Jester Strategy een actieve bijdrage geleverd. Naast het verzorgen van een tweetal gastcolleges (1. Visie & strategie ontwikkeling basis van scenario’s, en 2. Business model innovatie) en diverse coaching gesprekken, heeft Bas Schulten (Jester) op uitnodiging van Euretco tevens op 4 april 2016 zitting genomen in de examencommissie die de eindresultaten van de 25 ondernemers/studenten onafhankelijk moest beoordelen.

Naast Bas Schulten (Jester), bestond de examencommissie tevens uit Prof. Dr. Kitty Koelemeijer (marketing professor, Neyenrode) en Prof. Dr. Gerard Evers (Emeritus professor HRM, Tilburg University).