Select Page

Toenemende aandacht voor duurzaamheid, decentrale energieopwekking en -opslag, groeiende zelforganisatie bij burgers, nieuwe regelgeving, nieuwe toetreders… Het energielandschap is volop in beweging en lastig te voorspellen. De afgelopen 10 jaar is er al het nodige veranderd, maar stel je voor hoe hard kan gaan richting 2030. Hoe ziet de rol van partijen in de energiesector er in de toekomst uit?

Netbeheerder Enexis is daarom anders gaan nadenken over de toekomst. In plaats van de toekomst te voorspellen, is zij deze zich gaan voorstellen. Enexis heeft vier verschillende toekomstscenario’s ontwikkeld die het bedrijf moeten gaan helpen om een robuuste, toekomstvaste strategie te gaan ontwikkelen om zo de 2,7 miljoen huishoudens en bedrijven ook richting de toekomst zo goed mogelijk te kunnen bedienen. Wij van Jester zijn trots dat wij hen daarin konden coachen en konden ondersteunen met behulp van onze online tools.

Bent u benieuwd naar de uitkomsten? Enexis heeft onlangs een website gelanceerd waarop u de scenario’s niet alleen kunt lezen, maar ook met Enexis daarover kunt meedenken. Daarnaast is een inspirerend boek ‘Eindeloze Energie’ te bekijken en te bestellen via de website.