Select Page

Melbourne is al jaren op rij de meest leefbare stad ter wereld en de economie draait zeer goed. Maar de leefbaarheid komt onder druk te staan en nieuwe ontwikkelingen, zoals de ‘4e industriële revolutie’ zorgen voor nieuwe uitdagingen. Welke dat zijn en hoe daarmee om te gaan? Jester ondersteunt met zijn adviseurs en online scenariotools de Committee for Melbourne en haar leden in de zoektocht naar antwoorden hiervoor.

The Committee for Melbourne is de oudste economic development board in Australië. Het bestaat al ruim 30 jaar en geniet groot aanzien in de regio. De samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen heeft ervoor gezorgd dat Melbourne al jaren in de wereldwijde top 3 van meest leefbare steden is gepositioneerd en 5 jaar op rij zelfs op nummer 1 stond. De economische groei is sterk en gezond en de werkgelegenheidscijfers zijn al jaren sterk. Aan de top komen is één, er blijven is veel lastiger. Er komen veel uitdagingen op steden en regio’s af.

Het succes en de populariteit van Melbourne zorgen dat de leefbaarheid onder druk komt te staan. Daarnaast verandert de wereld steeds sneller en de prestaties van gisteren en vandaag bieden geen garanties meer voor de toekomst. Opkomende economieën ontwikkelen zich rap en nieuwe technologieën openen de deur voor nog meer disrupties. Wat kan bijvoorbeeld de ‘4e industriële revolutie’ betekenen voor een stad als Melbourne? Wat voor kansen, wat voor uitdagingen roept deze voor haar economie, voor haar leefbaarheid? De toekomst met zekerheid voorspellen is helaas onmogelijk.

Daarom heeft de Committee for Melbourne ‘Melbourne 4.0’ gestart. Jester zal hen begeleiden in het nadenken over het huidige en toekomstige businessmodel van de regio en in het ontwikkelen van toekomstscenario’s. Het traject zal de stakeholders binnen de regio samen laten nadenken over wat mogelijke toekomsten zijn voor Melbourne en haar economie. En hoe daar (gezamenlijk) een toekomstvaste strategie voor ontwikkeld kan worden om zo nog jarenlang aan de wereldwijde top te kunnen blijven staan.

Vanuit Jester zullen wij hen niet alleen ondersteunen met onze jarenlange ervaring op het gebied van toekomstverkenningen voor steden en economic boards, maar ook met onze online tools. Wij weten als geen ander dat het betrekken van stakeholders er niet alleen voor zorgt dat de scenario’s inhoudelijk beter worden, maar ook dat het creatieve en gedragen strategische acties, en de samenwerking daarop, richting de toekomst stimuleert. Alhoewel werkconferenties nog steeds een grote waarde hebben om input te verzamelen en energie te creëren in het proces, kan een digitale manier om stakeholders te betrekken, zoals Jester’s Social Scenario Planning online tool, uiteraard niet ontbreken als je nadenkt over ‘4.0’!

Foto: Nazareth CollegeFlickr, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25843794