Select Page
Nieuwe technologieën, nieuwe vormen van samenwerken en nieuwe bedrijfs- en verdienmodellen. De media staan er vol van. Snelheid van verandering maakt dat de organisaties en werkvormen die wij kennen en die zijn gericht op stabiliteit op de langere termijn moeite hebben om alle veranderingen bij te houden.

Jester is partner van het evenement en verzorgt de parallelsessie “Krijg grip op de toekomst met scenarioplanning”.

 

Er is een nieuwe informatie- en netwerksamenleving aan het ontstaan. Iedereen kan steeds eenvoudiger vrij publiceren, dupliceren en produceren. En steeds vaker doen mensen dat niet alleen om er geld mee te verdienen, maar ook omdat ze willen bijdragen aan een betere wereld.

Er ontstaan bij voortduring nieuwe kansen en mogelijkheden die zich snel ontwikkelen en groot kunnen worden, maar ook weer kunnen verdwijnen. Er is helemaal geen tijd meer voor blijvende oplossingen.

Burgers, bedrijven en overheden die zinvol willen blijven, kiezen voor het zogenaamde ‘nooit af-principe’. Er zijn alleen maar tijdelijke oplossingen. Er is altijd ruimte voor verandering, aanpassing en verbetering. Er is altijd beweging. Het is nooit af.

Bent u klaar voor de toekomst?

Wat betekenen megatrends als Big Data, 3D-Printing, deeleconomie en kunstmatige intelligentie voor u? Als ondernemer? Als financier? Als adviseur? Als overheid? Als leidinggevende? Als werknemer? Als burger? Wat is de samenhang der dingen? Wat kunt ú gaan doen? Wat móet u in ieder geval doen?

Ontdek het op 24 november!

Meld u aan voor het seminar ‘Prettige Toekomst’ op donderdag 24 november 2016 in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Samen met Martijn Aslander, schrijver van het boek ‘Nooit Af’, denken wij met u en vele anderen graag na over dit actuele onderwerp.

Tijdens het informele deel van het programma is het mogelijk het Spoorwegmuseum te bezoeken. Verder worden diverse technologische vernieuwingen gedemonstreerd in een informele setting.

Parallelsessie: Krijg grip op de toekomst met scenarioplanning

Zoals Martijn Aslander schetst, zal de toekomst maar weinig op het heden lijken. Externe ontwikkelingen gaan veel impact hebben op de businessmodellen van bedrijven. Of het nu gaat om technologische veranderingen, economische onzekerheid of verandering in consumentengedrag; het is cruciaal voor bedrijven om in te spelen op verandering.

In deze sessie vertelt Jester over haar unieke scenarioplanning-aanpak, waarmee bedrijven grip kunnen krijgen op verandering. Door ‘kernonzekerheden’ vast te stellen en systematisch door te denken, krijgen bedrijven een idee van verschillende toekomstscenario’s voor hun bedrijf en sector. Deze toekomstscenario’s worden vervolgens gebruikt om te beoordelen of het businessmodel en de strategie van de organisatie future proof is. Scenarioplanning kan worden gebruikt als basis voor strategieontwikkeling, stress-testing en risicomanagement.

In deze interactieve introductie van 45 minuten krijgt u een goed begrip van de kracht en toepasbaarheid van scenarioplanning.