Select Page

De Brexit, Trump die president wordt… Wie had dat 5 jaar geleden voorspeld? De wereld verandert steeds sneller en lijkt er alleen maar onzekerder op te worden. Daarom werken de Amsterdam Economic Board en diverse gemeenten binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) al een aantal jaar met toekomstscenario’s om snel te kunnen inspelen op de veranderende wereld. Scenarioplanning en andere methoden van foresight worden steeds belangrijker. Daarom organiseert de Amsterdam Economic Board, samen met de Metropoolregio Amsterdam en Jester Strategy op 9 mei aanstaande een workshop over ‘Plannen in onzekerheid’.

 

Wij nodigen je als strateeg of beleidsmaker van harte uit om deel te nemen aan deze workshop om meer te horen over scenarioplanning en andere relevante besluitvormingsinstrumenten. Tijdens de workshop zullen vertegenwoordigers van de Amsterdam Economic Board, gemeente Amsterdam, gemeente Haarlemmermeer en Stadgenoot ingaan op de wijze waarop toekomstscenario’s hen in staat stellen beter in te spelen op de toekomst en betere besluitvorming. Daarnaast zal er volop gelegenheid zijn om met elkaar van gedachten te wisselen over toepassingsmogelijkheden.

Programma

  • Opening door Nina Tellegen, directeur Amsterdam Economic Board
  • Introductie scenarioplanning
  • Toelichting op de geactualiseerde MRA scenario’s
  • 3 korte pitches van gebruikers van de scenario’s
  • Dilemma’s en best practices
  • Borrel

Locatie: MRA Bureau Zuidas
Datum: 9 mei 2017
Tijd: 14.30 – 17.00 uur

Direct aanmelden.