Select Page

‘High responsive’ organisaties

Klassieke projectmanagement en uitvoeringstheorieën gaan uit van een ‘controlled environment’. In een dynamische en turbulente externe omgeving is hier echter zelden sprake van. Een ‘high responsive’ organisatie worden vraagt om een nieuwe manier van organiseren om externe ontwikkelingen het hoofd te bieden.

Agile project management (Scrum)

In samenwerking met Scrum Company gebruiken wij scrum. Agile betekent flexibel en staat voor intensieve samenwerking in multidisciplinaire teams, interactie met elkaar en relevante stakeholders en werken in korte iteraties, ook wel ‘sprints’ genoemd.

Voordelen van agile projectmanagement

Concreet resultaat

Het projectteam werkt in korte sprints van enkele weken. Elke sprint levert concreet waardevol resultaat op.

Inspelen op veranderende behoeften

Elke sprint begint met het opnieuw bepalen van de prioriteiten. Nieuwe inzichten en ideeën kun je zo direct meenemen.

Snel duidelijkheid over de voortgang

Het team is steeds van elkaar op de hoogte van de voortgang. Elke sprint eindigt met een demo van de resultaten. Zo zijn ook stakeholders up-to-date.

Korte lijnen, snelle communicatie, teamwerk

Door de overlegstructuur met korte “stand-ups” weet elke teamlid altijd de status. Het multidiscipliniare team deelt kennis direct met elkaar.

Grotere betrokkenheid teamleden

De snelheid, focus op resultaat en het multidisciplinaire team zorgt voor grotere betrokkenheid en een beter resultaat.

Concentratie op overzichtelijk deel van de plannen

Het team focust op de huidige sprint. Zo maak je een complex project overzichtelijk en behapbaar.

PRINCE2: PRojects IN Controlled Environments

Controlled environments bestaan niet

Agile projectmanagement in 4 stappen

Stap 1: Doelen en scope bepalen

Stel de doelen en randvoorwaarden vast.

Stap 2: Team samenstellen en trainen

Verdeel rollen (scrum master, project owner, team lid, stakeholders). Train de geselecteerde mensen in de scrumaanpak.

Stap 3: Projecten starten

Bespreek de projectopdracht en committeer het team aan doelstellingen.

Stap 4: Projecten uitvoeren (sprints)

Werk in sprints toe naar het eindresultaat.

Stap 5: Leer van het proces en verbeter

Organiseer korte bijeenkomsten om terug te blikken en te leren van ervaringen (retrospectives). Met als doel samenwerking en aanpak te verbeteren.