Select Page

Bedrijven veranderen niet, mensen veranderen

Wendbaar zijn als organisatie kan alleen als je mensen wendbaar zijn. Mensen ontwikkelen kennis van de omgeving. Mensen hebben de ervaring om ontwikkelingen te interpreteren. Mensen hebben de creativiteit om nieuwe ideeën te bedenken. Mensen hebben het talent om deze ideeën uit te voeren. En mensen hebben het netwerk om dit samen met nieuwe partners te realiseren. Het zijn de mensen in een organisatie die ervoor zorgen dat je succesvol kan blijven.

Social Business: samen waarde creëren met online tools door samenwerking, kennis delen en co-creatie

Mensen staan veel sterker als ze samenwerken. Als ze hun kennis, ervaring, creativiteit, talent en netwerk samenbrengen. Door online tools (denk aan een microblogging, samenwerken in documenten of een wiki) spelen barrières als tijd en fysieke locatie ineens een veel kleinere rol. Mensen kunnen veel intensiever en slimmer met elkaar samenwerken en waarde creëren.

Versterk het businessmodel van je organisatie

De waarde van social business zit bijvoorbeeld in snellere en betere innovatie, betere alignment van de organisatie of effectievere sales. Het businessmodel en de strategie van de organisatie geven richting aan de social business strategie. Ligt de focus op het delen van informatie over klanten, het optimaliseren van processen of juist het delen van nieuwe ideeën? Social business begint dus met goed inzicht in het businessmodel.

Potentie van social business

The most powerful applications of social technologies in the global economy are largely untapped. By using social technologies, companies can raise the productivity of knowledge workers by 20 to 25 percent.

McKinsey

Typische uitdagingen voor organisaties

Klanten

We hebben te weinig inzicht in wat de echte behoeften van klanten zijn.

We hebben moeite met de omslag naar social marketing: persoonlijk en transparant.

We zouden onze klanten meer moeten betrekken bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten of het verbeteren van bestaande.

We zijn veel tijd kwijt met het verlenen van service aan klanten.

Interne organisatie

We weten niet wat we allemaal weten.

Medewerkers zijn onvoldoende betrokken bij onze visie en de strategie en weten onvoldoende wat hun rol daarin is.

We verliezen marktaandeel, omdat we niet snel genoeg innoveren om ons concurrentievoordeel vast te houden.

Het kost medewerkers teveel tijd om kennis of de juiste collega te vinden.

We vinden het wiel te vaak opnieuw uit.

Samenwerken is teveel gedoe (samenwerken in documenten, volle e-mailboxen, versie- beheer en vergaderingen).

Partners

We maken te weinig gebruik van de kennis bij onze partners en leveranciers.

We werken onvoldoende samen met onze partners en leveranciers om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen, of om bestaande te verbeteren.

Samenwerken met externen is teveel gedoe (samenwerken in documenten, versiebeheer, volle e-mailboxen en vergaderingen).

Social business strategie in 5 stappen

Stap 1: Analyse van organisatie, mens en techniek

Analyseer het businessmodel en de strategie van de organisatie. Definieer waar de kansen liggen om deze te versterken en te versnellen door betere samenwerking of het sneller delen van kennis. Analyseer de behoeften van de groepen gebruikers (medewerkers en/of externen). Bepaal waar processen effectiever en efficiënter ingericht kunnen worden. En analyseer de technische mogelijkheden. Welke bestaande of nieuwe tools kun je inzetten?

Stap 2: Definieer concrete doelstellingen

Beschrijf wat het concrete resultaat moet zijn van de social business inspanningen. En bepaal de KPI’s om de voortgang te meten.

Stap 3: Bepaal de prioriteiten

Beschrijf de prioriteiten voor het komend jaar. Waar verwacht je snel resultaat te boeken? Door successen te boeken toon je de toegevoegde waarde aan en motiveer je anderen om mee te doen.

Stap 4: Brainstorm over oplossingen

Bedenk welke social tools je in kunt zetten om de doelen te halen. Beschrijf hoe de doelgroepen deze gaan gebruiken. Creëer de juiste randvoorwaarden zoals werkprocessen, leiderschap en cultuur.

Stap 5: Bepaal hoe je de resultaten gaat meten

Definieer de manier om de KPI’s te monitoren, bijvoorbeeld statistieken van het gebruik en enquêtes.

If only HP knew what HP knows, we’d be three times more productive.

Lew Platt, CEO Hewlett-Packard