Select Page

Analyseer varianties

Met een variantie-analyse leren organisaties van de uitvoering van strategie. Organisaties maken strategische plannen. Hierin staan aannames over marktgrootte, marktaandeel, prijsstelling en kostenniveau. In een variantie-analyse onderzoeken we waar en waarom het gerealiseerde resultaat van de organisatie afwijkt van de oorspronkelijke verwachtingen.

Leer van de uitvoering van strategie

Met een variantie-analyse leren organisaties van de uitvoering van strategie: Welke markten groeien sneller dan verwacht? Waar hebben we het lastig om marktaandeel vast te houden? Hoe komt dit? Waarom vallen onze kosten hoger uit dan verwacht? Het rapporteren, bespreken en duiden van varianties is leerzaam en helpt om de strategie van de onderneming aan te scherpen. Waar ligt ruimte voor groei? Hoe kunnen we gericht kosten reduceren?

Variantie-analyse in het kort

Evaluatie van uitvoering strategie

Welke resultaten wijken af van verwachtingen?

Verbeteren van strategie

Waar kunnen we beter?

Leren

Waar klopten onze verwachtingen niet?

“The capacity to learn is a gift; the ability to learn is a skill; the willingness to learn is a choice.”

Brian Herbert

Variantie-analyse in 5 stappen

 

Stap 1: Focus bepalen

Stel vast over welke kritische organisatieonderdelen u wilt leren.

 

Stap 2: Varianties selecteren

Selecteer welke (deel)varianties u wilt onderzoeken.

 

Stap 3: Aannames kwantificeren

Kwantificeer de aannames over (deel)varianties.

 

Stap 4: Varianties rapporteren

Stel een rapportage op met varianties op de juiste deelniveaus.

 

Stap 5: Varianties bespreken

Bespreek en verklaar relevante varianties met bestuurders en managers.