Select Page

Visie op de toekomst van uw organisatie

De visie beschrijft hoe uw organisatie in de toekomst succesvol wil zijn. De omgeving van uw organisatie verandert. Dit brengt kansen en risico’s voort. Kansen vormen de zoekvelden voor innovatie. Waar kunt u nieuwe producten en diensten ontwikkelen, nieuwe markten betreden, nieuwe technologie ontwikkelen of uw organisatie slimmer inrichten? Risico’s zijn bedreigingen voor uw huidige businessmodel. Welke onderdelen van het businessmodel zijn niet toekomstbestendig?

Een gedeelde visie inspireert en motiveert

De goede visie brengt mensen in beweging. De visie geeft richting en zet ze aan de juiste stappen te zetten. Dat kan alleen als de visie een gedeeld beeld van de toekomst is en gebaseerd is op sterke punten van de organisatie. Hij moet gedragen zijn door alle stakeholders. Een gedeelde visie komt door co-creatie tot stand. Betrek medewerkers en partners intensief bij het proces.

“Nothing is more expensive than a missed opportunity.”

H. Jackson Brown, jr.

Visie-ontwikkeling in 5 stappen

 

Stap 1: Bepaal sterkten en zwakten

Analyseer uw huidige businessmodel. Maak concreet waar uw sterkten en zwakten zitten.

 

Stap 2: Brainstorm over kansen en risico’s in uw omgeving

Verken de toekomst van uw omgeving door trendanalyse en scenarioplanning. Brainstorm over kansen en risico’s die de toekomst met zich meebrengt. Bepaal de relevantie van de kansen voor uw organisatie. Hoe groot is de potentiële winst? En hoe groot is de investering in tijd en geld?

 

Stap 3: Definieer zoekvelden

Een zoekveld is een voorstelbaar beeld van toekomstige activiteiten van uw organisatie. Zoekvelden ontstaan waar u de sterkten van de organisatie combineert met de kansen in de omgeving.

 

Stap 4: Gedeelde visie opstellen

Als u de alle stappen samen met medewerkers en partners doorloopt ontstaat een gedeeld beeld van de toekomst. Beschrijf dit beeld in woorden en beelden. Bepaal de strategische doelstellingen en maak deze concreet.

 

Stap 5: Bepaal het toekomstige businessmodel

Concretiseer de visie in een beschrijving van het toekomstige businessmodel. Beschrijf wat de visie betekent voor uw kernactiviteiten,  partners, waardepropositie, markten, verdienmodel etc.