Select Page

Op 6 maart organiseerde de Maatschappijraad van de Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot een discussieavond met meer dan 50 van haar stakeholders en geïnteresseerden. Een overkoepelend thema van de avond was ‘spanningen in de stad’. De discussie werd op een wat andere manier dan gebruikelijk gevoerd. Niet aan de hand van beelden bij het hier en nu, maar aan de hand van toekomstscenario’s. Niet aan de hand van een rapport of studie, maar aan de hand van een game.

Door op deze manier te werken, vanuit frisse invalshoeken, dachten de deelnemers veel meer vanuit een gemeenschappelijk belang en werd veel meer een ‘sense of urgency’ gevoeld. Het resultaat: goede discussies en de aanzet tot nieuwe en innovatieve (gezamenlijke) oplossingen. Bent u benieuwd naar de scenario’s van Stadgenoot en naar een uitgebreider verslag van de game-avond?

Lees het verslag: Terugblik Scenariogame Maatschappijraad Stadgenoot