Select Page

De Amsterdam Economic Board stimuleert het nadenken over de uitdagingen van de toekomst voor de metropoolregio Amsterdam (MRA). Hiervoor zijn toekomstscenario’s 2025 ontwikkeld die inmiddels ook door diverse organisatie in de MRA worden toegepast. Op 9 mei j.l. organiseerden de Board in samenwerking met de Metropoolregio Amsterdam en Jester Strategy de workshop ‘Plannen in Onzekerheid: scenarioplanning in de praktijk’ om kennis over scenario’s te delen en een eerste stap te zetten richting een community of practice van scenariogebruikers in de MRA.

De middag werd geopend door Nina Tellegen, directeur van de Board, die vertelde over hoe in een veranderende wereld (denk aan de Brexit, verkiezing van Trump) de behoefte om grip te krijgen op een onzekere toekomst groeit. Vervolgens gaf Michiel de Vries, partner bij Jester Strategy, een korte uitleg over scenarioplanning als instrument om naar de toekomst te kijken. Na de presentatie van de nieuwe animatie van de MRA scenario’s, gaf Martijn van Vliet, Chief Economist van de gemeente Amsterdam, aan de hand van beelden een korte beschrijving van de geactualiseerde MRA scenario’s. Antonio Carretero, teammanager Strategie van de Board, liet vervolgens zien hoe de scenario’s jaarlijks worden gemonitord.

Voorbeelden uit de praktijk

Daarna was het woord aan 3 ‘pitchers’ uit de praktijk. Als eerste kwam William Stokman, ruimtelijk economisch adviseur van de gemeente Amsterdam, aan het woord. Hij vertelde over hoe hij de scenario’s heeft verdiept om de ‘Werkmilieus van de Toekomst’ te schetsen en hoe hij hiervan kwam tot een toekomstvaste ruimtelijke strategie (wat op dat moment in het College van B&W werd goedgekeurd). Daarna kwam Perry Hoetjes, strategiemanager bij woningcorporatie Stadgenoot, aan het woord. Hij vertelde hoe de Maatschappijraad van Stadgenoot aan de slag ging met een scenariogame om stakeholders te betrekken. Als laatste ‘praktijkpitcher’ vertelde Selma Zorgman, senior strateeg van de gemeente Haarlemmermeer, hoe men in die gemeente scenario’s heeft ingezet om een economische visie op te stellen en wat do’s en don’ts zijn om bestuurders mee te krijgen.

Na de drie praktijkdeskundigen, werd verder over scenarioplanning gediscussieerd in drie deelgroepen. Tijdens de discussie kwam naar voren dat er veel expertise in de zaal aanwezig is en dat het richting de toekomst zeker van toegevoegde waarde kan zijn om een soort ‘community of practice’ te vormen. Zo krijgt men een beter beeld wie waar scenario’s voor heeft toegepast en wat van elkaar te leren is.

Community of practice en vervolgstappen

Op korte termijn zullen wij met een voorstel komen over hoe we deze community of practice vorm gaan geven richting de toekomst. De deelnemers aan de workshop worden hier binnenkort over benaderd. Mocht u interesse hebben om aan de community deel te nemen of kent u iemand voor wie dit interessant kan zijn, stuur dan een e-mail naar Antonio Carretero. (a.carretero@amecboard.com).

Meer informatie

Download het volledige verslag van de workshop (PDF)

Bekijk de MRA scenario’s en de nieuwe animatie

Meer informatie over het project en de mogelijkheid om kennis te maken met scenarioplanning