Select Page

Samen met Greenport Boskoop ontwikkelen we een compleet nieuwe versie van onze online Business Model Creator. Na de zomer kunnen kwekers samen met collega’s en hun adviseur of accountant het toekomstige businessmodel van hun organisatie beschrijven.

Van trends en scenario’s naar je eigen businessmodel

Eerder heeft Greenport Boskoop trendonderzoek gedaan en toekomstscenario’s opgesteld. De online businessmodel-tool helpt ondernemers deze trends en scenario’s te vertalen naar hun eigen situatie. Wat is de impact van de opkomst van online handel en distributie op de kanalen die je inzet? En wat betekent de toenemende aandacht voor milieu en duurzaamheid voor het bestedingsgedrag van de klant? En wat doet de toenemende schaarste aan (gekwalificeerd) arbeidsaanbod met je kernactiviteiten en strategische partners?

Businessmodelcanvas in overzichtelijke stappen

Stap voor stap leggen we uit wat het businessmodelcanvas is en hoe je het kunt toepassen. De tool start bij de klant: wat is hun behoefte? En hoe spring je met je producten en diensten op die behoefte in? Via welke kanalen bedien je de verschillende klantsegmenten? Zo beschrijft de ondernemer alle negen bouwstenen van het businessmodelcanvas.

Suggesties helpen om buiten de box te denken

Uniek is dat we bij elke bouwsteen suggesties doen. Deze suggesties zijn uniek samengesteld voor ondernemers in deze sector. Met de suggesties helpen we ondernemers te innoveren. We brengen ze op nieuwe ideeën en dagen ze uit om nieuwe mogelijkheden te verkennen.

Feedback van collega’s en adviseurs

In de tool kunnen ondernemers samenwerken met collega’s. Zo kunnen ze online brainstormen en hun ideeën vervolgens terugbrengen tot een samenhangend businessmodel. Alle versies worden opgeslagen, zodat je achteraf de voortgang kunt bekijken.

Gebruikers kunnen ook een externe adviseur of bijvoorbeeld hun accountant uitnodigen om mee te kijken. Vreemde ogen dwingen en kunnen feedback geven en suggesties geven.

De stichting Greenport Regio Boskoop heeft als doel de boomteeltsector in de regio te ondersteunen en te versterken. De online tool om je businessmodel te creëren wordt hierin een belangrijk instrument.

Nieuwsgierig geworden? Neem contact op met Remco Bakker.