Select Page

Jester Linda Kaput onderwijst studenten over het City Strategy model

In september gaf Linda een gastcollege aan studenten van de Masteropleiding Economic Geography aan de Rijksuniversiteit Groningen. Voor het vak ‘Entrepreneurship and Regional Development’ passen studenten Jester’s City Strategy model toe op zelfgekozen steden. Naast een gastcollege van Linda over de methode, zijn de studenten ook bij Erwin Vening van de regio Groningen-Assen op bezoek geweest. In het afgelopen jaar hebben het Economisch Platform van de regio Groningen-Assen en Jester de City Strategy methode toegepast om het business model van de regio in kaart te brengen.

Tijdens het gastcollege gaf Linda een uitgebreide toelichting over de theorie, toepassing en toegevoegde waarde van de City Strategy methode. Dit illustreerde zij met een aantal voorbeelden van gemeenten en regio’s, waaronder de Regio Groningen-Assen. Hierna zijn de studenten in groepjes aan de slag gegaan met de toepassing van het City Strategy model voor hun zelfgekozen stad. Hierbij brengen zij de onderscheidende waarden, bronnen en economische clusters in kaart. Op basis van trends en toekomstscenario’s beoordelen zij hoe kwetsbaar hun stad is voor veranderingen van buitenaf. Eind oktober presenteren de studenten hun uitkomsten aan Linda en Erwin Vening.

Lees meer over de toegevoegde waarde van City Strategy

Of neem contact op met Linda Kaput via l.kaput@jester.nl of 06 272 59 210