Select Page

Gezamenlijk de uitdaging van de toekomst aangaan

In 2017 heeft Jester 13 woningcorporaties in de metropoolregio Eindhoven (MRE) begeleid bij het opstellen van toekomstscenario’s over wonen in de MRE in 2030. Hier kwamen diverse uitdagingen voor de toekomst naar voren. Hoe kunnen de corporaties, en ook andere partijen, sneller en effectiever verduurzamen? Hoe kan men mensen langer zelfstandig thuis laten wonen? Hoe gaan woningcorporaties tweedelingen in de maatschappij en op woongebied tegen? Maar ook: welke rol speelt het ‘oude instituut’ woningcorporatie in een samenleving die op allerlei vlak digitaliseert, decentraliseert en zaken zelf oplost?

Samen met diverse stakeholders zijn deze en andere uitdagingen vorig jaar verkend en zijn samen strategische opties besproken. Het was een proces waar men steeds meer energie van kreeg, maar waarvan men ook steeds meer ging realiseren dat de uitdagingen van de toekomst integraal en gezamenlijk moeten worden aangepakt. In je eentje als woningcorporatie of als gemeente, zal je weinig effect sorteren. Om de grote uitdagingen van de toekomst aan te gaan, is samenwerking vereist.

Manifest om een integrale, regionale discussie over wonen en leven in de MRE te initiëren

Met de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 in het achterhoofd zijn de bestuurders van de woningcorporaties, ondersteund door Jester, dan ook gaan kijken naar welke belangrijke thema’s zij op de politieke kaart willen zetten. Dat zijn er een drietal geworden, te weten:

  1. Werken aan een inclusieve samenleving
  2. Realiseren van (voldoende) betaalbare woningen
  3. Verduurzamen van de gebouwde omgeving

Per thema hebben de corporatiebestuurders een gezamenlijk doel gesteld, acties geformuleerd die ze de komende jaren (samen) gaan ondernemen, maar ook wat ze nodig hebben aan randvoorwaarden van stakeholders, zoals gemeenten. Dit alles is gevat in een Manifest dat voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 aan de wethouders Wonen en gemeenteraadsfracties is aangeboden in de 21 gemeenten die de MRE rijk is. Hiermee willen de woningcorporaties een integraal, regionaal debat voeden over de toekomst van wonen en leven in de MRE. Integraal, omdat wonen niet alleen gaat om een dak boven het hoofd, maar ook om leefbare wijken met toegang tot voorzieningen en zorg in de buurt. Gemeentegrensoverschrijdend, omdat de bovenstaande thema’s alleen succesvol en voortvarend kunnen worden opgepakt op basis van een regionale visie en aanpak. Een visie en aanpak waarin overigens wel voldoende ruimte is voor de behoefte van bewoners en voor lokaal maatwerk.