Select Page

Blockchain is een unieke technologie met veel potentiële impact op sectoren en businessmodellen van ondernemingen. Het is een technologie die bijvoorbeeld peer-to-peer transacties mogelijk maakt, zonder tussenkomst van een centrale derde partij. Dit kan betekenen dat individuen en bedrijven onderling bijvoorbeeld betalingen doen, energie verhandelen, arbeidsmarkttransacties aangaan, verzekeringsconstructies opzetten, etc. Maar is de impact van blockchain op uw organisatie?

Blockchaintechnologie staat nog in de kinderschoenen, maar ontwikkelt zich razendsnel. Veel bedrijven erkennen de potentiele impact van blockchain wel, maar vinden de technologie te abstract om concrete aanknopingspunten te zien. Om de impact van blockchain op bedrijven te helpen duiden hebben wij een samenwerking met Kryha gesloten. Door middel van onze gezamenlijk ontwikkelde Blockchain Opportunity Scan (BOS) krijgen ondernemingen inzicht in de potentiële impact van blockchain op hun businessmodel en kunnen ze starten met leren en experimenteren. Voor sommige organisaties biedt blockchain een mogelijkheid om een onderdeel van hun businessmodel te verbeteren, voor anderen kan het hun hele businessmodel transformeren.

“Bij een technologie als blockchain moet je groot en klein denken. Een verregaande visie combineren met praktische eerste stappen biedt de meeste garantie op succes.”
Tobias Disse – partner Kryha

Technologie én strategie

Jester en Kryha vullen elkaar aan door in elke fase van een innovatieproces (van ontdekken tot experimenteren en operationaliseren) zowel een strategische als een technologische component in te brengen. Aan de start wordt samen met de klant de strategische impact van blockchain geduid. Daarna wordt er gericht geëxperimenteerd en wordt op basis van prototypes de business case aangescherpt. Bij de livegang van producten worden op basis van benefit tracking inzichten verzameld en wordt een gestroomlijnde implementatie gewaarborgd.

“Blockchain snijdt door alle sectoren heen, profit en non-profit. Het is daarom voor iedere organisatie van belang om de impact van blockchain gestructureerd te beoordelen”
Michiel de Vries – partner Jester Strategy

Randstad als launching customer

Randstad Nederland heeft als launching customer de Blockchain Opportunity Scan uitgevoerd. In twee workshops zijn de mogelijkheden van blockchain geïntroduceerd, is de impact op het businessmodel van Randstad bepaald en is een uitgebreide use case uitgewerkt en roadmap uitgewerkt. Randstad vindt het belangrijk om nu reeds te leren en experimenteren met de technologie.

“Jester en Kryha hebben de mogelijkheden die wij zien met blockchain technologie op een zeer verhelderende manier bevestigd. Naast de overtuiging van de werking van de techniek, hebben we nu tevens een goed beeld van waar het onze bedrijfsmodellen kan veranderen en hoe wij voorwaarts kunnen.”
Maurits Speksnijder – directeur Randstad Consulting

Meer informatie

Wilt u meer weten over blockchain, de scan of de praktische impact, neem dan contact op.

Michiel de Vries: m.vries@jester.nl
Tobias Disse: tobias@kryha.io
Maurits Speksnijder: maurits.speksnijder@nl.randstad.com