Select Page

Inzicht in onderscheidend vermogen, kracht en kwetsbaarheid

In een globaliserende en digitaliserende wereld(economie) waarin talent, kennis, inwoners en bedrijven mobieler zijn dan ooit, moet je als stad of regio onderscheidend en aantrekkelijk zijn om inwoners en werkgelegenheid te behouden. Dit vergt een sterk inzicht in de eigen identiteit: die maakt dat inwoners graag in een stad wonen of dat bedrijven zich er graag vestigen. Deze redenen vormen een samenhangende, integrale set aan unieke en onderscheidende waarden. Het kennen, behouden en, in samenhang, versterken van die waarden is essentieel voor het maken van keuzes in het belang van inwoners. Scherpe keuzes, want met het oog op het toegenomen aantal taken van gemeenten kan elke euro maar één keer worden uitgegeven. Hoe zorg je als gemeente ervoor dat die euro het meeste rendement oplevert voor jouw inwoners en bedrijven? Wat is je visie op waardevolle investeringen in het sociale en het fysieke domein?

Vandaag de dag is het, meer dan ooit, belangrijk om zulke vragen op een nieuwe manier integraal aan te pakken, met behulp van nieuwe methoden en modellen strategische keuzes te maken.

In deze dynamische wereld biedt een gedeeld en gedragen inzicht in het unieke en onderscheidende karakter van een stad of regio de sleutel tot een succesvolle toekomst. Inzicht in unieke waarden toont punten van kracht en van kwetsbaarheid en geeft richting aan integraal beleid en investeringen. Ons waardesysteem biedt het raamwerk om de unieke kenmerken van een stad of regio in kaart te brengen.

Lees onze whitepaper ‘Het waardesysteem van de stad’