Select Page

In 2017 heeft woningcorporatie Havensteder haar nieuwe visie en strategie voor de middellange termijn uiteengezet (2017-2022). Vier pijlers staan hierin centraal: maatschappij, portefeuille, financiën en organisatie. Zo ontstaat de behoefte aan meer aandacht voor risico’s die samenhangen met de validiteit van de strategische keuzes zelf. Jester Strategy heeft Havensteder ondersteund in een strategierisicotraject. 

Lees het artikel “Strategierisico’s identificeren met scenario’s”

De aanpak van en inzichten uit dit traject hebben Havensteder en Jester verwerkt tot een artikel. Deze is eind januari door CM:, voormalig Controllersmagazine, gepubliceerd. Bent u benieuwd naar dit innovatieve traject en hoe Havensteder hier haar voordeel mee heeft gedaan, dan kunt u dat teruglezen op de website van CM:.