Select Page

Dit jaar lanceert Jester The Strategy CUBE. The Cube is een methode die het ontwikkelen of aanscherpen van strategie toegankelijker maakt, zonder voorbij te gaan aan de complexiteit ervan.

Boek

In de tientallen strategieprojecten die de adviseurs van Jester de afgelopen jaren hebben uitgevoerd, is een aantal rode draden te herkennen. Oog voor een dynamische externe omgeving, de rol van toezicht en het belang van een breed gedragen strategie zijn onderwerpen die in elk project terugkomen. De Strategy CUBE omvat alle kennis en ervaring van Jester Strategy, gebundeld in een overzichtelijke aanpak van zes stappen. De Strategy CUBE verschijnt in 2020 in boekvorm en zal op feestelijke wijze bij u onder de aandacht worden gebracht tijdens Het Strategiebal. De Strategy CUBE verbindt alle diensten van Jester Strategy met elkaar, zoals scenarioplanning en OGSM-implementaties.

Strategie gaat over keuzes maken

Zoals u weet gaat strategie allang niet meer over langetermijnplanning. Of over maakbare opties. In een wereld die constant verandert, gaat het om het begrijpen van ontwikkelingen in uw omgeving. En hoe u daar met uw bedrijf op kunt reageren. Op technologische kansen, bewegingen van concurrenten of nieuwe wetgeving bijvoorbeeld. Als u deze ontwikkelingen en de executiekracht van uw bedrijf bij elkaar brengt, dan leidt dit tot (strategisch) relevante opties, waaruit u als leider een keuze moet maken. Niet alles kan en niet alles kan tegelijk. Complexe materie dus. Zoals Erik van den Steen het in zijn Harvard Business Review artikel stelt: strategy is “the smallest set of choices to optimally guide the other choices.” Dit is precies waar The Strategy CUBE u in leidt; het komen tot de juiste, implementeerbare keuzes.

Groei

Tot slot gaat Jester Strategy de komende jaren groeien. De komst van Maurits is het startschot om meer goede mensen aan ons te verbinden en The Strategy CUBE maakt dat we onze klanten efficiënter en effectiever kunnen bedienen.

De Utrechtse hofnar Pierken zei reeds in 1523: ‘Zoet als honing is vleierij, de waarheid vaak een naar getij, soms vervaarlijk behalve voor mij’. Bijna vijfhonderd jaar later is dit exact de rol die Jester Strategy voor haar klanten vervult. Een frisse, doch kritische blik, waarbij wij niet bang zijn, in uw belang, te zeggen waar het op staat.