Select Page

Het coronavirus slaat bij het schrijven van dit paper hard om zich heen. Organisaties beschermen hun mensen en vitale processen, met als doel om weer op te starten na deze duistere episode. Op 23 maart publiceerden wij een paper met handreikingen voor organisaties om met beleid door de crisis te navigeren. We beschreven drie scenario’s over het verloop van de pandemie: windstoot, storm en orkaan. Ook voorzagen we de drie scenario’s, die sterk variëren in duur, intensiteit en implicaties, van een set handelingsperspectieven. De set handelingen hebben ten doel organisaties door de crisis te loodsen, zonder permanente beschadigingen toe te dienen aan processen en voortbrengingsketens van henzelf, partners en stakeholders.

Hoewel het managen van de crisis de komende tijd bovenaan de agenda staat, komt er voor iedere organisatie vroeger of later het moment om zich te bezinnen op het post-corona tijdperk. Met dit paper willen wij organisaties die nu de capaciteit en denkkracht kunnen mobiliseren om na te denken over de langere termijn, ondersteunen met handreikingen om zich voor te bereiden op de wereld na COVID-19. Het paper staat stil bij de wijze waarop mensen, organisaties en samenlevingen leren in een tijdperk van episodische verandering. We leren van de nieuwe routines die we nu opdoen, van zaken die we met de kennis van nu anders hadden moeten doen en van nieuwe vraagstukken en onzekerheden die de pandemie opwerpt voor de langere termijn. Het paper biedt concrete handreikingen voor bestuurders en beleidsvormers in de publieke sector, de zorg, het bedrijfsleven en het onderwijs om zich voorbereiden op de nieuwe realiteit van het post-corona tijdperk.