Select Page

Stel je voor: je werkt in een organisatie met een heldere koers. Er is een inspirerende ambitie met concrete doelstellingen en er zijn duidelijke keuzes gemaakt. Binnen alle afdelingen en teams zie je hoe de strategie is doorvertaald naar jaarplannen, als onderdeel van de bestaande planning en controlecyclus. Iedereen draagt bij aan het grotere geheel en ziet het resultaat van die plannen. Ze belanden niet op de hoek van een bureau, maar worden daadwerkelijk uitgevoerd. En als omstandigheden of inzichten veranderen, dan heeft men de flexibiliteit om daarop in te spelen. Lijkt je dit een aantrekkelijk perspectief? Download dan onze whitepaper ‘Een Plan! En dan?’ en ga aan de slag!

Zorg voor grip op plannen en resultaat

Als strateeg bij Jester Strategy sta ik dagelijks diverse Raden van Bestuur, directies en ondernemers bij in het proces van strategieontwikkeling en het maken van de juiste strategische afwegingen en keuzes. Vaak leggen wij dit vervolgens vast in een strak visueel vormgegeven strategisch plan. Maar met een plan alléén zijn veel organisaties er natuurlijk nog niet. Het gaat namelijk vooral om de realisatie ervan. Iets wat in mijn beleving in veel organisaties nog onderbelicht is en waar dan ook nog veel potentieel valt te verzilveren.

De wet van Maier leert ons dat effectiviteit van een plan gedefinieerd wordt door de kwaliteit van het plan vermenigvuldigd door de acceptatie ervan, ofwel E = K x A. En dat klinkt natuurlijk logisch: een kwalitatief goed strategisch plan dat niet op acceptatie van de organisatie kan rekenen, zal uiteindelijk weinig effect sorteren. Maar ondanks een goede kwaliteit én acceptatie van het plan zien wij bedrijven en organisaties in de praktijk worstelen met de uitvoering van hun plan. Ons inziens komt dit vaak omdat de uitwerking van de strategie op het hoogste niveau in een bedrijf of organisatie naar concrete actie(jaar)plannen voor bestuur, MT, afdelingen en/of teams ontbreekt. Ons advies: maak concreet wat de (nieuwe) strategie inhoudt voor alle afdelingen en verbind het in de vorm van compact uitgewerkte jaarplannen op 1-A4 met de bestaande planning & controlecyclus in de organisatie. Kortom, verbind het met de dagelijkse praktijk.

Bij Jester Strategy onderscheiden we, op basis van de vele trajecten die we de afgelopen jaren hebben gedaan, drie belangrijke succesfactoren om grip te krijgen op de implementatie van de strategie:

1. Een heldere koers: een kwalitatief goede strategie met daarin scherpe keuzes, uitgewerkt in concrete actieplannen (liefst meerdere niveaus ’s: MT, afdeling, team).

2. Een duidelijke werkwijze om als team de plannen uit te voeren, te leren van de resultaten en bij te sturen waar nodig.

3. Eenvoudig inzicht en overzicht, zodat je altijd op de hoogte bent van de voortgang van het plan en weet wat je het als team moet bespreken.

Wil je meer lezen over onze visie op implementatie van strategie? Lees dan onze whitepaper: Een Plan! En Dan? ‘Grip op strategie en jaarplannen met OGSM’, of neem contact op met Bas Schulten via (b.schulten@jester.nl, +31 6 46 10 01 51)