Select Page

Bedrijfsstrategie

Creëert uw organisatie voldoende toegevoegde waarde?
Hoe verwezenlijken wij onze missie? Op welke markten zijn wij actief? Sluit ons aanbod nog steeds aan bij de vraag van onze klanten? Hoe maken wij onze strategie transparant en toetsbaar? Hoe houden wij ook in economisch zwaar weer onze groei vast? Hoe gaan wij om met digitale disruptie? Deze vragen hebben allemaal te maken met de bedrijfsstrategie.

Toenemende dynamiek en complexiteit

Organisaties worden geconfronteerd met een toenemende dynamiek en complexiteit in hun externe omgeving. Bedrijven in de technologie, media of retail kennen een toenemende dynamiek in hun externe omgeving. Ontwikkelingen op het gebied van technologie en consumentengedrag dicteren in veel sectoren de wijze waarop waardeketens zich ontwikkelen. De strategie van een bedrijf bepaalt in grote mate de positie en rol die bedrijven innemen binnen deze veranderende waardeketens. Het behalen van betere resultaten op de langere termijn is een voorname drijfveer.

Strategie is keuzes maken

Strategie bepalen is niets anders dan het maken van keuzes. Wat doet de organisatie wel, wat doet de organisatie niet? Middelen zijn altijd eindig, waardoor het maken van keuzes onontkoombaar is. Inspirerende organisaties creëren op unieke wijze toegevoegde waarde. Succesvolle organisaties combineren dit met een optimale prestatie. Zonder keuzes geen richting en zonder richting geen optimale prestatie. Om strategische keuzes weloverwogen te kunnen maken, zijn twee zaken essentieel: begrip van de organisatie zelf en begrip van de omgeving waarin de organisatie functioneert. De mate van dynamiek bepaalt het belang van het meewegen van veranderingen in de externe omgeving.

Naar binnen en naar buiten kijken

Het businessmodel is fundamenteel voor de strategie van een organisatie. Een toekomstbestendige bedrijfsstrategie is erop gericht om het businessmodel van de onderneming te versterken en bestendig te maken voor nieuwe situaties. Een businessmodelanalyse biedt inzicht in de kracht en kwetsbaarheden van het huidige businessmodel. Een portfolioanalyse geeft informatie over waar de organisatie de meeste toegevoegde waarde levert. Een scenarioanalyse geeft inzicht in verandering in de externe omgeving. Dominante kernonzekerheden vormen de basis voor een set toekomstscenario’s. Door de dynamiek in en rondom de organisatie regelmatig te analyseren kan men tijdig bijsturen.

Strategische richting als toetssteen

Een bedrijfsstrategie wordt vrijwel nooit vanuit het niets ontwikkeld. De organisatie heeft in het verleden een bepaald pad gekozen en heeft ideeën bij wat waarde is. Uiteindelijk staan bij strategievorming vier vragen centraal:

  1. Kunnen we dit, gezien onze mensen en middelen?
  2. Mogen we dit, gezien onze visie en wetgeving?
  3. Laat de externe omgeving dit toe?
  4. Definiëren wij dit als waardecreatie?

Tijdens het project formuleert u allerlei strategische opties, bijvoorbeeld om het business model te versterken of om te reageren op ontwikkelingen in de externe omgeving. Alle opties worden op bovenstaande criteria getoetst.

Strategische planning

De keuzes die op basis van deze criteria worden gemaakt, vertalen wij vervolgens in concrete strategische doelstellingen voor de komende jaren. Om de strategie tastbaar en concreet te maken gebruiken we in veel gevallen het OGSM model. In dit model stelt u per organisatieonderdeel doelen waarvan de resultaten meetbaar zijn. Ook worden eigenaren benoemd.

De wereld verandert. Wat doet u?

Bel of e-mail ons voor meer informatie