Select Page

Businesscase

Inzicht in kosten en baten van verandering
Maakt een overname ons bedrijf sterker? Voegen we maatschappelijke en economische waarde toe met dit project in onze gemeente? Wat levert de implementatie van een nieuw ICT-systeem ons op?

Voor elke investering, elk project of nieuw initiatief wilt u de inzet in tijd en geld rechtvaardigen. Een businesscase weegt de kosten en baten van een verandering op gestructureerde wijze af. Een scherpe afbakening en goed doordachte aannames vormen de basis van deze afweging. Met behulp van een businesscase onderbouwt u de waarde van het initiatief voor uw organisatie.

Een businesscase dwingt tot antwoorden

De businesscase is niet belangrijk. De antwoorden op de onderliggende vragen wel.

  • Wat gaan we echt doen?
  • Welke problemen lossen we op?
  • Voor wie doen we het?
  • Hoe maken we de klant echt gelukkig?
  • Hoe verdienen we geld?
  • Hoe minimaliseren we de inzet en maximaliseren we de resultaten?
“A business case that makes nothing but money is a poor business” – Henry Ford

Businesscase in 5 stappen

 

Stap 1: Interne analyse

Bepaal het kernidee van de businesscase. Waar gaat deze over? Welke oplossing wilt u bieden? Dit kernidee ligt in lijn met de missie, de visie en de ambitie van uw organisatie.

 

Stap 2: Externe analyse

Verleg de blik naar buiten. Wat is de situatie waarin deze businesscase moet worden gerealiseerd? Op welke samenwerkingspartners kunt u rekenen? Welke stakeholders zullen tegen het idee zijn?

 

Stap 3: Organisatie-inrichting

Analyseer hoe het initiatief gerealiseerd kan worden. Welke organisatie is nodig om er een succes van te maken? Ook het invoeringsplan en de gewenste sturings- en performance indicatoren zijn hierin van belang.

 

Stap 4: Waardebepaling

De waarde die het initiatief creëert gaat verder dan winst alleen. Lagere kosten, minder ontslagen of juist een grotere maatschappelijke opbrengst zijn ook verdiensten. Door de kosten, baten en investeringen tegen elkaar af te zetten ontstaat een helder beeld.

In de financiële analyse wordt de waarde van het initiatief gekwantificeerd in euro’s. Ook bijvoorbeeld maatschappelijke opbrengsten worden becijferd. Eventueel wordt de financiële doorrekening voorzien van een gevoeligheidsanalyse.

 

Stap 5: Succesfactoren en risico’s

Met de succesfactoren en risico’s wordt in kaart gebracht hoe de organisatie het grootste succes kan behalen en welke beheersmaatregelen zij moet implementeren.

De wereld verandert. Wat doet u?

Bel of e-mail ons voor meer informatie