Select Page

Businessmodelanalyse

Krijg inzicht in het DNA van uw organisatie
Het businessmodel vormt het DNA van een organisatie. Het beschrijft de unieke wijze waarop uw organisatie waarde creëert, levert en behoudt. Sterke ondernemingen bezitten een uniek businessmodel dat in de loop der jaren is ontstaan en niet gemakkelijk te transformeren of te kopiëren is. Met businessmodelanalyse ontdekt u uw kracht en kwetsbaarheid.

Het businessmodel is fundamenteel voor de strategie van uw organisatie. De strategie is erop gericht om het businessmodel te versterken en bestendig te maken voor nieuwe situaties.

Analyseer krachten en kwetsbaarheden

Een businessmodelanalyse dwingt u gestructureerd te kijken naar de opbouw en inrichting van uw organisatie. Met deze analyse bouwt u een gemeenschappelijk referentiekader over de wijze waarop de organisatie waarde creëert. Voor bestuurders en medewerkers, maar ook voor partners en klanten. Dit gemeenschappelijk referentiekader maakt het mogelijk om een gefundeerd gesprek te voeren over de kracht, het onderscheidend vermogen, maar ook over de kwetsbaarheden van uw organisatie.

Wij gebruiken het businessmodelcanvas om het businessmodel van uw organisatie in kaart te brengen. De waardepropositie staat in het hart en beschrijft welke waarde u levert voor uw klanten. Aan de marktkant kijken we naar de klanten, distributiekanalen en de opbrengsten die deze klanten genereren. Aan de interne kant kijken we naar de belangrijkste activiteiten, partners en middelen en de kosten die hiermee zijn verbonden.

City strategy

Waardesysteem voor gemeente, stad en regio

Jester heeft een uniek businessmodel voor gemeenten, steden en regio’s. Dit waardesysteem beschrijft de onderscheidende waarden van een gemeente, stad of regio. De waardepropositie, randvoorwaarden en economische clusters vormen samen het businessmodel.

Het waardesysteem is de perfecte manier om te onderzoeken hoe je de toegevoegde waarde van de gemeente, stad of regio kunt behouden of vergroten.

Lees meer…

“Luck is not a business model” – Anthony Bourdain

Businessmodelanalyse in 3 stappen

 

Stap 1: Businessmodel invullen

Beschrijf alle onderdelen van het businessmodelcanvas. Formuleer de huidige situatie.

 

Stap 2: Kracht bepalen

Bepaal welke onderdelen het businessmodel krachtig en uniek maken.

 

Stap 3: Kwetsbaarheid bepalen

Bepaal welke onderdelen gevoelig zijn voor veranderingen in de externe omgeving.

Online tool: Business Model Creator

Inzicht in de kracht en kwetsbaarheid van uw organisatie

  • Online brainstormen met stakeholders
  • Inzicht in onderscheidend vermogen en kracht en kwetsbaarheid
  • Concrete tips en tricks voor een krachtig businessmodel
  • Eenvoudig in gebruik door interactieve interface

De wereld verandert. Wat doet u?

Bel of e-mail ons voor meer informatie