Select Page
Masterclass Strategie voor woningcorporaties

Masterclass Strategie voor woningcorporaties

Uitnodiging masterclass 4 oktober

Masterclass Strategie op 4 oktober

Er wordt in deze tijd veel gevraagd van woningcorporaties. Het hebben van een goede strategie en Ondernemingsplan is belangrijk om de juiste keuzes te kunnen maken. Dankzij gastheer Woningcorporatie Lieven de Key (Amsterdam) zijn we in de gelegenheid om bij hen op locatie een Masterclass Strategie voor woningcorporaties te verzorgen, waarin we de aanwezigen meenemen in wat nodig is voor een robuuste strategie.

Programma

Tijdens de Masterclass Strategie voor woningcorporaties gaan we in op de volgende onderwerpen:
  • Strategie – Wat zijn de processtappen om tot een robuuste strategie te komen?
  • Scenarioplanning – Welke rol kunnen toekomstscenario’s hierbij spelen?
  • Meenemen van de organisatie – Hoe zorg je ervoor dat je van strategie naar implementatie en actie komt? (OGSM-methodiek)
De theorie lichten we toe aan de hand van voorbeelden van verschillende woningcorporaties. We kijken uit naar een inspirerende middag, met de gelegenheid kennis te maken met collega’s van andere woningcorporaties tijdens de afsluitende borrel.

Meld je aan!

Interesse in de Masterclass? Meld je aan uiterlijk op woensdag 21 september bij Annelies Boot-Maris, via a.boot-maris@jester.nl. We hebben een maximale capaciteit, dus meld je tijdig aan!

Vragen over dit evenement? Neem contact op met Annelies Boot-Maris (a.boot-maris@jester.nl, +31 6 15 66 48 39)

Annelies Boot-Maris

Annelies is senior consultant bij Jester Strategy. Met haar ervaring zowel bij de Rijksoverheid als bij lokale overheden heeft ze veel kennis opgedaan binnen het publieke domein. Haar expertise is het bij elkaar brengen van verschillende beleidsterreinen, waarbij ze scherp de soms uiteenlopende belangen in het oog weet te houden. Annelies richt zich binnen Jester Strategy vooral op het faciliteren van strategieprocessen bij overheden, maar zet zich daarnaast ook in voor de semi-publieke sector en opdrachtgevers vanuit het bedrijfsleven.
Versterken van regionale samenwerking

Versterken van regionale samenwerking

Regio Deals als kans

De inzet van kabinet Rutte III op de Regio Deals zorgde de afgelopen jaren voor een toenemende aandacht voor de opgaven op regionaal niveau. Met de kans om met een eigen ‘Deal’ aan de slag te kunnen gaan, zetten provincies en gemeenten stevig in op het bij elkaar brengen van stakeholders in de regio. Inmiddels zijn de Regio Deals verhuist van het Ministerie van LNV naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Op vrijdag 1 juli publiceerde minister Hanke Bruins-Slot haar brief aan de Tweede Kamer, over de invulling van de Regio Deals in deze kabinetsperiode. Staat u als regio al in de startblokken om een aanvraag in te dienen?

Deze kabinetsperiode is er 900 miljoen euro gereserveerd voor de Regio Deals. De Regio Deals bieden de kans om met de partners in de regio samen te werken aan een gezamenlijke agenda. Het versterken van de brede welvaart staat hierbij centraal. Van de regio’s wordt een plan verwacht, waarmee de kwaliteit van wonen, werken en leven in de regio omhooggaat.

Op zoek naar versterking?

Jester Strategy is al jaren actief op het gebied van het versterken van steden en regio’s. Onze partner Michiel de Vries schreef ‘City Strategy’, een boek over het ontwikkelen van een robuuste toekomststrategie voor stad en regio. Wij hebben onder meer gewerkt voor de Gemeente Rotterdam, Metropoolregio Amsterdam, Regio Groningen-Assen, Regio Zwolle, Metropoolregio Eindhoven en Greenport Regio.

We bieden onder meer versterking bij het:

  • (met stakeholders) inventariseren van de kracht van de regio en neerzetten van de kaders voor een strategie. Hierin kan het door ons ontwikkelde waardensysteem van toegevoegde waarde zijn.
  • bij en samen met de betrokken partijen ophalen en doorvertalen van wensen en ideeën naar een concrete Regio Deal-aanvraag
  • inzetten van onder meer een scenario-analyse om met elkaar te bouwen aan een gezamenlijke strategie richting de toekomst.

Onze ervaring is dat de Regio Deal veel kansen biedt voor regio’s. Tegelijkertijd is het ook uitdagend om het in te vullen binnen de bestaande capaciteit. Onze kracht is dat we vanuit onze ervaring een goede verbinding leggen tussen overheden, bedrijfsleven, onderwijs, woningcorporaties, welzijnsorganisaties, etc. Bent u op zoek naar een partij die hierin samen met u als regio optrekt? Neem contact met ons op!

Neem contact op met Annelies Boot-Maris (a.boot-maris@jester.nl, +31 6 15 66 48 39) of Michiel de Vries (m.vries@jester.nl, +31 6 52 85 42 83)

Oekraïne en het omgaan met ‘voorspelde verrassingen’

Oekraïne en het omgaan met ‘voorspelde verrassingen’

Wat hebben Bill Gates en Otto Habsburg gemeen?

In 2015 – 5 jaar voor corona – hield Bill Gates een Tedtalk die door 2,5 miljoen mensen werd bekeken. Hij betoogde dat de eerstvolgende ramp die mondiaal miljoenen levens zou eisen hoogstwaarschijnlijk een zeer besmettelijke luchtweginfectie zou zijn. Tien jaar daarvoor betoogde de Otto Habsburg, de wijlen zoon van de laatste Oostenrijk-Hongaarse keizer, dat Vladimir Putin met zijn agressieve nationaalsocialistische expansiepolitiek de grootste bedreiging is voor de wereldvrede. Hij noemde Rusland de laatste koloniale macht. Je zou de conclusie kunnen trekken dat de wereld een onvoorspelbare plek is, maar persoonlijk zou ik een andere conclusie trekken. Ik denk dat het echte probleem is dat we maar beperkt in staat zijn om te anticiperen, ook al zien we de risico’s ruim van tevoren. De voorbeelden zijn overvloedig. Denk bijvoorbeeld aan 9/11, de kredietcrisis, de Brexit, de Arabische lente, de coronapandemie en nu de oorlog in Oekraïne; allemaal voorbeelden van voorspelde verrassingen. En ook voor de toekomst kunt u het lijstje voorspelde verrassingen alvast opschrijven: extreem weer, voedselcrises, cyberoorlogen, sociale instabiliteit, extreme schaarste en stagflatie en o ja: een nieuwe pandemie die de besmettelijkheid van corona combineert met de dodelijkheid van Ebola.

Het misverstand van weerbaarheid

Aangewakkerd door de oorlog in Oekraïne, ligt bij veel organisaties het weerbaarheidsvraagstuk op tafel. Veel bestuurders die wij spreken mopperen dat ze zich weer hebben laten verrassen. “Biden riep het nota bene hardop!” De meesten beoordeelden Biden’s waarschuwing voor een oorlog eigenlijk vooral als een sterk staaltje onderhandelingskunst en niet als een reële bedreiging voor op zijn minst een stabiele toegang tot grondstoffen en misschien wel de wereldvrede. Het slechte nieuws is inderdaad dat velen niet vroegtijdig hebben nagedacht over de implicaties van een oorlog in Oekraïne. Het goede nieuws is dat het zeker niet te laat is om hiermee aan de slag te gaan. Sterker nog, het belang van het vroegtijdig herkennen van voorspelde verrassingen wordt nog wel eens overschat. Het gestructureerd, ongeremd en voortdurend nadenken over hun implicaties is veel belangrijker. Wij hebben in het verleden veel voorbeelden gezien van organisaties die inderdaad vroegtijdig risico’s zoals een Brexit of een zelfs een pandemie hebben gesignaleerd. Vervolgens waren dezelfde organisaties echter niet of nauwelijks in staat de consequenties van een dergelijk risico te doordenken en zich zo te organiseren dat ze optimaal in staat waren kansen te grijpen en bedreigingen af te wenden. Weerbaarheid draait met andere woorden niet om het voorspellen van ontwikkelingen of risico’s, maar vooral om het anticiperen op en organiseren voor hun consequenties.

In dit artikel(pdf) geven we een aantal perspectieven en handreikingen aan leiders van organisaties om hun weerbaarheid te vergroten in het licht van de Oekraïne-oorlog. We gaan eerst in op manieren om te anticiperen op voorspelde verrassingen en vervolgens op manieren om te organiseren voor voorspelde verrassingen.

Verder lezen?

Benieuwd naar het hele artikel? Download de pdf hieronder. En wilt u met ons sparren over contingencyplanning of antifragilieit, dan doen wij dat graag! U kunt contact opnemen met Michiel de Vries (m.vries@jester.nl, +31 6 52 85 42 83), of een van de andere Jesters.

Road
Nieuwe aanwinst

Nieuwe aanwinst

Agnes Wassenaar versterkt Jester Strategy!

Begin 2022 is Agnes begonnen bij Jester Strategy. Hoog tijd om eens beter kennis te maken dus. Collega-Jester Yasmine sprak Agnes tijdens haar eerste werkweek.

Hi Agnes, welkom bij Jester Strategy! Voor degenen die jou nog niet kennen: Kun je wat meer over jezelf vertellen?

Ik ben Agnes Wassenaar. Ik ben geboren en getogen op het Friese platteland als boerendochter. Ik woon in Amersfoort met Simon en onze twee kinderen. Ik heb de Bachelor Bedrijfskunde en de Master in Organizational and Managerial Control aan de Rijksuniversiteit Groningen behaald. In mijn vrije tijd ben ik druk ben met de kinderen en sport en kook ik graag.

Wat heb je hiervoor gedaan?

De afgelopen 10 jaar heb ik bij Randstad Nederland gewerkt. Hier ben ik als managementtrainee begonnen en ik heb er heel veel geleerd. Als trainee heb ik verschillende banen gehad. Ik begon in de core-business van de organisatie als intercedent en heb vervolgens de stap gemaakt naar Business Control. Ook weer een ontzettend gave plek waar ik onderdeel was van enkele MT’s en vanuit een financiële bril een bijdrage leverde. Daarna heb ik de overstap gemaakt naar het Consultancy team van Randstad. Hier heb ik de afgelopen 7 jaar met ontzettend veel plezier heb gewerkt aan vraagstukken die verder gaan dan de traditionele dienstverlening en de flexibele schil van de organisatie. Het traditionele adviesvak heb ik daar geleerd.

Wat voor soort vraagstukken kreeg je?

Als Consultant hield ik me bezig met vraagstukken die bovenal te maken hadden met Arbeid. Je kunt dan denken aan vraagstukken die te maken hadden met de arbeidsmarkt. Waarbij data, kennis en arbeidsmarktinzichten de basis vormden voor het advies. Arbeidsvraagstukken die meer verdiepten op de optimale inzet van medewerkers, effectieve en efficiënte HR processen en integrale personeelsplanning. En vraagstukken met een strategische aard, waar ik samen met organisaties de lange lijnen uiteen zette. Welke strategie heeft de organisatie en hoe speelt arbeid daarin een rol? Daar zit een mooi raakvlak met Jester Strategy. Zeker in tijden van schaarste is Arbeid natuurlijk een strategisch vraagstuk. Logischerwijs hadden de arbeidsvraagstukken vaak een raakvlak met strategie van organisaties. Dat is natuurlijk ook waar de keuzes worden gemaakt en richting wordt gegeven aan de rol die Arbeid, en dus de medewerkers, hebben binnen organisaties. Ik heb het de afgelopen jaren vanuit de arbeids-kant ingevlogen. Maar de oorsprong van de vraagstukken begint al ergens anders. Dat begint al bij een strategie, bij de omgeving verkennen. In de praktijk ontstaat daar meermaals een gap. Ik vind het waardevol en interessant om me in dat snijvlak te verbreden, ik wil het begin van de keten beter begrijpen. Daar begint het.

Wat neem je mee qua kennis en ervaring naar Jester Strategy?

‘‘Mijn expertise zit op het snijvlak van Arbeid en Strategie.’’

Dat past ook wel heel erg bij mijn visie. Ik vind dat organisaties arbeid als strategisch vraagstuk een serieuze plek moeten geven. Een strategie is ontzettend belangrijk, het geeft richting, en bepaalt waar je wel en niet van bent. Of je deze tot uitvoer kan brengen hangt van de manier waarop je arbeid en mensen organiseert. Een mens, een groep mensen, dat is wat een organisatie maakt. Hoe richt je dat in? Hoe zorg je dat het dan ook werkt? Dat de juiste mensen de juiste dingen doen? Als je als organisatie die puzzel weet te leggen dan kun je succesvol zijn. Tot zover mijn visie 😉 Verder neem ik ervaring in het adviesvak, projectmanagement en ongetwijfeld nog wat boerenverstand mee.

Wat maakt jou een echte Jester?

Één Jester is er niet ben ik inmiddels wel achter. Jester heeft een heel diverse club van mensen, en dat is super! Ik pas er denk ik goed bij omdat ik nieuwsgierig ben, doorgraaf, en ik overzicht creëer en dus richting.

Waar wil je de focus op gaan leggen de komende tijd?

Ik heb ontzettend veel zin om met mijn nieuwe collega’s Jesters klanten en klantvragen te ontdekken. Daarnaast wil ik inhoudelijk strategie nog meer in de vingers krijgen. Ik stel me voor dat ik vanuit de verschillende adviestrajecten ook verschillende vraagstukken zal ontdekken. Van de CUBE, tot scenarioplanning en alles wat daar raakvlakken mee heeft.

Waar kijk je het meest naar uit bij Jester Strategy?

Ik kijk er heel erg naar uit om me even in te vreten in een nieuwe wereld, inhoudelijk gezien. Dat vind ik ontzettend leuk, om deze nieuwe inhoud te leren. Ik kijk ook echt uit om met nieuwe klanten en met nieuwe collega’s weer m’n draai te vinden. Op persoonlijk vlak ga ik mezelf ook deels opnieuw uit vinden als adviseur. Want in een bedrijf waar je dat 7 jaar doet, en 10 jaar hebt gewerkt, ben je Agnes en weten ze je te vinden voor bepaalde dingen. Hier voeg ik vast weer wat anders toe en ik kijk er naar uit om in die nieuwe dynamiek aan de slag te gaan met jullie!  

Welcome to the team Agnes!

Wil je kennismaken met Agnes of sparren over een strategische uitdaging?
Bel Agnes (+31 6 43 75 55 30) of stuur een email naar a.wassenaar@jester.nl.

Outlook 2022

Outlook 2022

2022. Het jaar na…

2021 zou het jaar worden waarin we weer terug zouden keren naar ‘normaal’. Menigeen, waaronder wij, hoopten vurig daarop. 2021 begon roerig met de bestorming van het Capitool in de VS, maar werd snel opgevolgd door de benoeming van Joe Biden als nieuwe Amerikaanse president. De wereld haalde collectief weer adem. En de positieve vibe zat er ook goed in voor de rest van het jaar. In het voorjaar begon de uitrol van de vaccins, waarin we als Nederland snel onze achterstand inhaalden. We konden tegen de zomer met covid-paspoorten weer makkelijker reizen, vooral binnen de EU. Ook konden we er weer makkelijker op uit naar restaurants of het theater. De Olympische Spelen gingen een jaar te laat toch eindelijk door. De economie deed het beter dan we verwachtten, de werkloosheid was historisch laag. En toen kwamen de delta en omicron-variant… De balans tussen gevaccineerden en niet gevaccineerden was nog niet zodanig dat we overbelaste ziekenhuizen konden voorkomen en dit samen met de mutaties leidde tot nieuwe lockdowns in binnen- en buitenland. Alsof we weer terug bij af waren, voelde het. Dit was niet het enige ‘Groundhog Day’ moment: na de Tweede Kamerverkiezingen bleek de ‘oude’ coalitie zelfs meer zetels te hebben behaald en staan ze binnenkort weer opnieuw op het bordes met elkaar. 2021 bleek niet zozeer een jaar van verandering van herstel, maar leek meer een jaar van herhaling.

Als Jester Strategy hebben wij, net als vorig jaar, een aantal interessante voorspellingen en trends van diverse experts en publicaties voor jou op een rijtje gezet. Sommige trends en voorspellingen versterken elkaar, andere trends zullen elkaar tegenspreken. Ook voor 2022 geldt dat zaken meerdere kanten op kunnen gaan, ook wij hebben geen glazen bol waarmee we 2022 precies kunnen voorspellen. 2021 wees ons er wederom op hoe onvoorspelbaar onze wereld is. Schaak dus op meerdere borden simultaan, oftewel, houd altijd rekening met meerdere mogelijke toekomsten. Wij hopen je met dit stuk in ieder geval wat inspiratie, wat ‘food for thought’ mee te geven voor het begin van dit jaar.

Een goed 2022 gewenst!

Vragen over dit artikel? Neem contact op met Maurits Speksnijder (m.speksnijder@jester.nl, 06 83 64 83 53)

Terug van weggeweest

Terug van weggeweest

Jester’s oprichter Michiel de Vries is weer terug!

Na een jaar in het buitenland is Jester’s oprichter Michiel de Vries weer terug van weg geweest. Hoewel we Michiels aanwezigheid gemist hebben, heeft de tijd niet stil gestaan. Zo zijn er meerdere Jesters bijgekomen het afgelopen jaar. Onze nieuwste aanwinst, Yasmine Rjiba, had Michiel nog nooit ontmoet. Zij greep hun eerste ontmoeting aan om hem het hemd van het lijf te vragen. Van wie Michiel is tot wat hij het afgelopen jaar heeft gedaan en waar hij het meest naar uitkijkt. Alles kwam aan bod.

Yasmine en Michiel

Dag Michiel, dit interview is meteen onze eerste kennismaking. Kun je wat meer vertellen over jezelf?

Ik ben getrouwd met Petra, heb drie kinderen en woon vlakbij in Voorthuizen. Ik heb gestudeerd aan de Erasmus Universiteit en de VU. Voordat ik Jester oprichtte in 2013 heb ik altijd bij EY gewerkt. Dat zie je nog een klein beetje terug aan de mensen die bij Jester werken. Ik ben zelf echt een strategieconsultant. Ik vind het heerlijk om samen met team en klant een goede richtinggevende strategie in elkaar te zetten. In mijn vrije tijd houd ik van wandelen, zeilen of het lezen van een goed boek.

Wat heb je het afgelopen jaar gedaan?

We hebben een wereldreis gemaakt met ons gezin. Voor Petra en mij was dit een langgekoesterde wens en omdat onze kinderen nu nog op de basisschool zitten, wilden we dat graag realiseren. Om tijdens de pandemie veilig te kunnen reizen, hebben we wel een lesje in flexibiliteit gehad. We leefden een beetje met de week. Uiteindelijk hebben we geen enkel land aangedaan dat vooraf op de planning stond, maar in ruil daarvoor prachtige bestemmingen gezien.

We zouden aanvankelijk naar het oosten gaan, met de trans Siberië expres naar China, naar Australië en Nieuw-Zeeland, en ook naar Zuid-Amerika. In plaats daarvan zijn we begonnen met een rondreis door Europa vorig jaar zomer. Met een caravan trokken we onder andere door Frankrijk en Italië. Toen hebben we een paar weken in Griekenland gezeild. Ik heb drie kinderen en iedereen had een taak aan boord; dat was heel leuk. Vervolgens zijn we naar Tanzania en Zuid-Afrika gegaan. Beide waren fantastisch. Daarna hebben we in Aruba en Curaçao gesnorkeld, gedoken en van het strand genoten. Van daaruit zijn we naar Amerika vertrokken, om drie maanden rond te reizen door de ‘Deep South’ en Californië, Arizona, Utah en Oregon. We hadden veel tijd waardoor we elke dag konden kijken of we zin hadden om verder te trekken, of juist niet. We zijn ook nog naar Mexico gegaan, wat schitterend was. Als afsluiting hebben we nog een maand met de trein door Spanje gereisd.

Wat was je favoriete bestemming?

Ik denk dat Zuid-Afrika mijn favoriete bestemming was. Dat vond ik echt heel mooi. Het heeft ook alles. Ze noemen het ook ‘five star Africa’. Natuur, stranden, wilde dieren, maar ook qua cultuur en culinair heeft het veel te bieden. Het is gewoon héél erg mooi. En Utah en Arizona in Amerika vond ik ook fantastisch. Lang rondreizen op die hoogvlaktes. Overdag hartstikke warm, ’s nachts hartstikke koud.

Welk inzicht heb jij opgedaan tijdens je wereldreis?

Nou, vooral dat de reis belangrijker is dan de bestemming! Het samen nadenken over de route, de vervoersmiddelen, de tussenstops en de bezienswaardigheden is fantastisch. Dat geeft veel energie. Ik denk overigens dat dit gemakkelijk door te trekken is naar bedrijven. Bedrijven kijken naar mijn smaak soms wat te veel naar (financiële) doelen. De doelen geven echter geen energie, maar wel de strategie, de mogelijkheden, het team, de klant en dergelijke. Vooral als de route samen wordt opgesteld. We gaan een tijd van schaarste tegemoet, niet alleen van grondstoffen en materialen, maar vooral van menselijk kapitaal. Ik denk dat succesvolle bedrijven er in slagen teams te formeren, die samen de route uitstippelen en energie krijgen van de plekken waar deze route langskomt.

Je bent na lange tijd weer terug. Wat heb je het meest gemist?

Samen met leuke en slimme mensen echt impact maken voor organisaties. Dat zit ‘m niet alleen in de inhoud van een advies, maar juist ook in de uitvoerbaarheid. Toen ik net begon met werken probeerde ik altijd het beste advies te brengen, maar dan kwam je soms met een advies waar een organisatie niets mee kon, omdat ze bijvoorbeeld niet in staat was het uit te voeren of dat er geen draagvlak was. Waar we heel goed in zijn geworden, is in het begin goed te kijken wat echt nodig is en wat er mogelijk is. Dus geen strategie voor de bühne schrijven, maar organisaties helpen om impact te maken. Daar worden onze klanten heel blij van en ik dus ook.

Behalve mijn komst is er nog meer veranderd bij Jester Strategy. Onze huisstijl, om er zo maar een te noemen. Wat is er in jouw ogen het meest veranderd?

Ik heb natuurlijk een hele rare tijd gemist in Nederland. Jester Strategy is dit coronajaar echter erg succesvol geweest. Ik denk dat dit komt doordat ons team altijd een beetje blij wordt van disruptie en beweging in de buitenwereld. Dan gaat de creativiteit stromen. Ik vind het bijvoorbeeld heel knap als ik zie welke nieuwe online werkvormen er zijn bedacht of hoe we zijn gaan communiceren met onze klanten. Het Jester DNA is ook bij de nieuwe collega’s zeer aanwezig.

Waar kijk je het meest naar uit nu je weer aan de slag gaat?

Tijdens mijn afwezigheid is ons boek ‘Klaar voor de toekomst’ verschenen, met daarin onze Strategy CUBE. Ik heb daar ook tijdens mijn reis veel positieve reacties op ontvangen. Het leuke van het boek is dat we binnen Jester onze eigen taal hebben ontwikkeld. We hebben een onderscheidende manier ontwikkeld waarmee organisaties impactvolle strategie kunnen realiseren. Ik kijk er erg naar uit onze Strategy CUBE in te zetten voor en met onze klanten.

Wil je bijpraten met Michiel of sparren over een strategische uitdaging?
Bel Michiel (+31 6 52 85 42 83) of stuur een email naar m.vries@jester.nl.