Select Page

City Strategy

Strategie voor gemeenten en regio's
De aard van economie en maatschappij verandert sterk onder invloed van tal van externe ontwikkelingen, zoals technologische ontwikkelingen en demografische verschuivingen. Om effectief beleid op te kunnen stellen op het vlak van bijvoorbeeld wonen, ruimte, infrastructuur, sociaal domein of economie, moeten gemeenten weten waar de huidige ontwikkelingen toe kunnen leiden.

Wij zetten scenarioverkenningen en analyses van de economische structuur van de regio in om gezamenlijk met stakeholders na te denken over de toekomst.

Toekomstvisie

Jester helpt gemeenten en regio’s om gedragen en robuuste toekomstvisies te ontwikkelen. Hierbij maken we gebruik van scenarioverkenningen en businessmodelanalyse. Met onze online tools zorgen we voor een grotere betrokkenheid van externe stakeholders bij het nadenken over de toekomst en voor een gezamenlijke strategische dialoog daarover.

Omgevingsvisie

Nieuwe wetgeving maakt het hebben van een integrale visie op ruimtelijke ontwikkeling noodzakelijk. Hoe houd je daarin rekening met een onzekere toekomst? Met behulp van scenario’s verkennen we de mogelijke toekomst. Vervolgens bepalen we welke beleidslijnen in alle scenario’s identiek zijn en welke juist variëren. Stellen we een richtinggevende, maar adaptieve omgevingsvisie op.

Economische structuurversterking

Een goed inzicht in het economisch ‘DNA’ van een regio is onmisbaar bij het nadenken over gerichte versterking. Waarin onderscheidt de regio zich en wat heeft deze te bieden? Met ons City Strategy canvas helpen wij gemeenten en Economic Boards hun economie te versterken. Wij kijken waar de kracht en kwetsbaarheid van de regio zitten en op welke punten voortgebouwd kan worden bij het aantrekken van werkgelegenheid en talent.

Lees ook het boek City Strategy van onze Jester Michiel de Vries

City Strategy Canvas

Jester ontwikkelde het unieke City Strategy Canvas om gestructureerd te werken aan strategieontwikkeling voor gemeente, stad of regio. Het City Strategy Canvas geeft overheden, economic boards en regioverbanden de mogelijkheid te beschrijven hoe binnen een specifieke geografische regio toegevoegde waarde wordt gecreëerd (werkgelegenheid, economisch product) en hoe deze toegevoegde waarde verder kan worden ontwikkeld.

Onderdelen van het City Strategy Canvas

1. Waardepropositie

Beschrijft de toegevoegde waarde van een gemeente, stad of regio voor economische actoren in de regio (bedrijven en werknemers). De waardepropositie omvat redenen waarom deze actoren kiezen voor de regio als vestigingslocatie of woonplaats.

2. Randvoorwaarden

Beschrijft (kwalitatief en kwantitatief) de bronnen die de waardepropositie voeden. De bronnen vormen als het ware de knoppen waar aan kan worden gedraaid.

3. Economische clusters

Beschrijft sectoren en specialismen waarop de stad of regio economische waarde creëert in termen van economisch product en werkgelegenheid.

Onze versnellers

Social scenario planning

Co-creatie van toekomstscenario’s met alle stakeholders

Lees meer…

Omgevingsmonitor

Monitor de ontwikkelingen in de omgeving

Lees meer…

De wereld verandert. Wat doet u?

Bel of e-mail ons voor meer informatie