Select Page

Commerciële strategie

Hoe effectief is uw commerciële organisatie?
Heeft u uw klantsegmenten scherp in kaart? Heeft u voldoende zicht op ontwikkelingen binnen de voor u belangrijkste klantsegmenten? En heeft u uw strategie per klantsegment hier voldoende scherp op aangepast? Vragen als deze gaan over de commerciële strategie van uw onderneming.

Commerciële organisatie vraagt om toekomstbestendige keuzes

Uw commerciële strategie bepaalt de wijze waarop uw sales en marketingorganisatie wordt ingezet voor het bereiken van uw commerciële doelstellingen. Het betreft een optelling van de juiste marktsegmentatie (op welke markten richten wij ons?), de juiste klantsegmentatie (op welke klanten richten wij ons?) en de juiste bedieningsstrategie per klantsegment (wat bieden we op welke wijze aan?).

De omgeving waarin uw commerciële organisatie beweegt is volop in beweging. Klantwensen maar ook (concurrerende) dienstverleningsmodellen ontwikkelen zich in een rap tempo, waardoor nieuwe normen ontstaan. En dit in een wereld waarin de lijnen tussen bedrijfssectoren in rap tempo vervagen.

Jester kan u helpen in het aanscherpen van uw commerciële strategie en het richten van uw commerciële inspanningen. Wij kunnen uw organisatie daarnaast ondersteunen bij het verlagen van de kosten van uw omzet door een effectievere inzet van uw salesapparaat.

Optimalisatie van uw commerciële strategie door inzicht

Bedrijven die snel kunnen schakelen in hun commerciële aanbod en daarmee snel kunnen inspelen op de veranderende klantwensen hebben een grotere kans op klant- en omzetbehoud dan bedrijven die dit niet kunnen. Daarnaast is inzicht in het effect van de salesinspanningen, evenals inzicht in de exacte kosten van de omzet cruciaal.

Met behulp van een analyse van de sales effectiviteit op verschillende onderdelen van uw commerciële organisatie kunt u de tijd en aandacht van uw commerciële medewerkers beter richten en in lijn brengen met de commerciële strategie.

Analyse van sales effectiviteit

Om bedrijven meer grip te geven op de effectiviteit van hun salesinspanningen hebben wij een sales effectiveness scan ontwikkeld, waarin wij de effectiviteit van uw commerciële organisatie beoordelen. Deze scan bestaat uit een data-analyse en twee workshops om de bevindingen uit de analyse met uw team te beoordelen. Met de sales effectiveness scan krijgt u inzicht in:

Effectiviteit van de sales strategie

Focust u op de juiste klantsegmenten, met het optimale aanbod via de beste kanalen en op basis van de juiste (performance) doelstellingen?

Effectiviteit van de sales organisatie

Heeft uw commerciële organisatie die optimale structuur en schaal? Welke rollen en verantwoordelijkheden zijn passend en hoe gaan we bijvoorbeeld om met de allocatie van klanten binnen de commerciële afdeling?

Op basis van de uitkomsten van deze scan kunt u, samen met uw commerciële team, de commerciële strategie en de salesorganisatie aanscherpen en optimaliseren. Dit op basis van door u gedefinieerde uitgangspunten, bijvoorbeeld het verlagen van de kosten of het verhogen van de omzet.

De wereld verandert. Wat doet u?

Bel of e-mail ons voor meer informatie