Select Page

Digitale strategie

Is uw businessmodel kwetsbaar?
Wat is de impact van nieuwe technologie? Biedt blockchain kansen om onze organisatie efficiënter te maken of nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen? Of is het vooral een bedreiging? Gaat machine learning de effectiviteit van onze organisatie vergroten? Hoe kunnen we leren en experimenteren, terwijl we ons huidige businessmodel zo goed mogelijk beschermen en benutten? Vragen als deze gaan over de digitale strategie van een onderneming.

Digitalisering verandert in een steeds groter tempo dienstverleningsconcepten en concurrentiepatronen

In vrijwel iedere sector ligt disruptie op de loer. Technologie vervaagt bovendien de lijnen tussen bedrijfssectoren in groot tempo. Een goed voorbeeld is het Chinese bedrijf WeChat. Gestart als een berichtendienst zoals Whatsapp, is WeChat inmiddels een bank met cashless money, een e-commerce bedrijf, een aanbieder van digitale content en een medium om op te adverteren. Het succes van Tencent, het moederbedrijf van WeChat, ligt in haar vermogen om voortdurend te innoveren.

Gevestigde bedrijven moeten op korte termijn cruciale keuzes maken op het vlak van digitalisering

Een combinatie van factoren creëert urgentie. Allereerst eisen klanten in toenemende mate digitale en klantvriendelijke oplossingen. Ten tweede neemt het aantal start-ups dat gevestigde bedrijven uitdaagt sterk toe. De reden ligt in afnemende kosten van IT-oplossingen en de toename van durfkapitaal in veel sectoren. Grote bedrijven met complexe waardeketens worden door start-ups op verschillende specialistische onderdelen van hun waardeketen onder vuur genomen. Neem bijvoorbeeld het brede spectrum aan ‘fintechs’ dat zich in de bancaire waardeketen nestelt.

Digitale disruptie in kaart gebracht

In 2017 presenteerde het Global Center for Digital Business Transfomation de laatste versie van de ‘digitale vortex’. De vortex brengt de chaos en complexiteit van digitale disruptie in kaart. Sectoren in het oog van de storm, media, retail, telecom, ondervinden de sterkste ontwrichting door digitale technologieën. Maar een vortex oefent een roterende kracht uit. Hierdoor worden andere sectoren zoals onderwijs, maakindustrie en energie ook richting het oog van de storm getrokken. Bedrijven in deze sectoren krijgen in toenemende te maken met de ontwrichtende krachten van digitale disruptie.

Succesvol omgaan met dynamiek

Bedrijven die nieuwe technologie succesvol weten in te zetten, zijn in de regel naar buiten gericht. Ze werken samen met elkaar en met start-ups. Een voorbeeld is het bankenconsortium achter Ripple, dat werkt aan nieuwe bancaire blockchain oplossingen. Een ander belangrijk kenmerk van succesvolle bedrijven is dat ze een scherp beeld hebben van de onderdelen waarop nieuwe technologie hun businessmodel kan versterken en waar het hun businessmodel bedreigt. Ze weten nauwkeurig of ze investeringen in technologie offensief of defensief inzetten. Tenslotte experimenteren succesvolle bedrijven volop. Van kleinschalige experimenten en co-creatie met gebruikers wordt veel geleerd waardoor de timing van grootschalige inzet beter kan worden bepaald.

Businessmodel impact assessment

Om organisaties meer grip te geven op de strategische kansen en bedreigingen van digitalisering heeft Jester samen met Kryha een businessmodel impact assessment ontwikkeld. De assessment richt zicht op drie onderwerpen: blockchain, het internet der dingen en kunstmatige intelligentie. In twee workshops beschrijven wij het huidige businessmodel van uw organisatie. We plotten kansen en bedreigingen als gevolg van technologische ontwikkelingen op het businessmodel. Met de assessment krijgt u inzicht in:

  • De onderdelen van het businessmodel waar nieuwe technologie kansen biedt
  • De onderdelen van het businessmodel waar nieuwe technologie bedreigingen vormt

Op basis van de uitkomsten richten wij met u een ‘businesscase driven’ roadmap in. Met dit programma werkt u aan de hand van user cases aan concrete technische oplossingen.

De wereld verandert. Wat doet u?

Bel of e-mail ons voor meer informatie