Jester

Jester helpt organisaties sneller in te spelen op verandering

De Jester was vroeger de hofnar in de hofhouding van een vorst. De Jester hield de koning de spiegel voor en adviseerde de vorst over zijn beleid. De Jester bediende zich van veel werkvormen om zijn boodschap voor het voetlicht te krijgen, zoals storytelling, toneelvoorstellingen, drama en spel. De Jester aan het hof zorgde voor reflectie, inzicht in ontwikkelingen buiten het hof en strategisch aanpassingsvermogen.

Wij zijn de jesters van nu!

Met innovatieve werkwijzen en tools en ons netwerk van jesters helpen we organisaties succesvol te zijn in een veranderende wereld.

Rollen van Jester

Mapper of knowledge

We analyseren kennis binnen en buiten de organisatie.

Truthseeker

We zoeken naar de waarheid, de vraag achter de vraag en het antwoord achter het antwoord.

Confidante of the king

Het is soms eenzaam aan de top, wij zijn een vertrouwenspersoon, klankbord en adviseur.

Alienator

Soms komen we alleen verder als we het totaal anders aanpakken, het van een andere kant bekijken. Een beetje vreemd, maar heel nuttig.

Midwife

We prikkelen de creativiteit en helpen bij het ontstaan van innovatieve ideeën.

Contrarian

We stellen bestaande grenzen en normen ter discussie als dat nodig is om te veranderen.

Joker

Lachen is gezond, we willen met plezier samenwerken. We vinden het niet erg om als joker ingezet te worden.

Jester maakt merkbaar het verschil

Als wij organisaties helpen gaat er iets veranderen. We willen impact hebben vanaf het eerste contact. Vaak is die verandering meetbaar, met harde KPI’s. Altijd is die verandering merkbaar.

Meer informatie of een afspraak?