Leren en bijsturen

Leert uw organisatie van het verleden?
Hoe succesvol zijn we eigenlijk? We doen wel, maar leren we ook? We hebben een prachtige strategie, maar benutten we ons volledige potentieel? Het lijkt wel of we ieder jaar weer in dezelfde valkuil trappen… Doen we eigenlijk wel wat er in onze strategie staat? Hebben we in de gaten hoe onze omgeving verandert? Deze vragen gaan over het vermogen van een organisatie om te leren én bij te sturen.

Een strategie geeft richting en sturing aan de praktijk van alledag

Een strategie is het kompas, wijst naar de stip op de horizon, maar de meeste meters worden gemaakt tijdens het reguliere werk. Leren en bijsturen is cruciaal om voortdurend te bepalen of een organisatie de juiste dingen op de juiste manier doet. Leren kent een externe en een interne component.

De uitvoering van strategie biedt veel leerpunten voor organisaties

Welke doelen halen we niet en welke wel? Welke markten groeien sneller dan verwacht? Waarom lukt het ons niet om kosten te besparen? Is onze prijsstelling optimaal? Als verwachtingen onder strategieën zo expliciet mogelijk zijn (aantallen, prijzen, marktaandeel, marktgrootte, etc.) kan optimaal worden geleerd over hun effect en kan tijdens de rit worden bijgestuurd.

Ook buiten de organisatie gebeurt van alles

Het is belangrijk trends en ontwikkelingen die de organisatie beïnvloeden te kennen en te monitoren. Indicatoren geven inzicht in de richting waarin en de snelheid waarmee trends zich ontwikkelen. Deze lopen uiteen van bijvoorbeeld de groei van het marktaandeel van een nieuwe concurrent tot het aantal aangevraagde octrooien. Ook een kwalitatief oordeel van experts over de toekomst geeft relevante informatie. Een organisatie die zijn externe omgeving monitort is in staat om tijdig bij te sturen.

Omgevingsmonitor

Een organisatie acteert in een voortdurend veranderende omgeving. Hoe ontwikkelen invloedrijke trends zich? Is er nieuwe informatie over kritische onzekerheden? De Omgevingsmonitor maakt veranderingen in de buitenwereld tastbaar en helpt organisaties kritische onzekerheden in hun omgeving vast te stellen en real-time te monitoren. De Omgevingsmonitor maakt veranderingen sneller zichtbaar. Organisaties zijn zo in staat om sneller te schakelen en hun businessmodel en strategie aan te passen.

Meer informatie over onze Omgevingsmonitor

Strategie review

Een strategie wordt voor een paar jaar bepaald, drie of vier jaar is gebruikelijk. Het is belangrijk om halverwege deze periode te beoordelen of de gekozen koers nog steeds de juiste is. Werken we er nog steeds op de juiste manier aan of moeten we bijsturen? Dit houdt het strategische gesprek binnen de organisatie gaande. Het biedt ook de mogelijkheid nieuwe kansen en ontwikkelingen mee te nemen. De strategie en de uitvoering behouden zo de benodigde scherpte.

Portfolioanalyse

Een interessante manier is om een organisatie te bekijken als een portfolio van product/marktcombinaties (PMC’s). Deze combinaties bestaan uit diensten of producten die beschikbaar zijn voor een bepaalde doelgroep. Ze lopen vaak door de verschillende interne afdelingen van de organisatie en er is doelbewust op te sturen. De organisatie kan bewuste keuzes maken door de kracht per PMC te scoren. Hierbij is het belangrijk zowel te kijken naar de kracht van het product als naar de aantrekkelijkheid van de markt. Door de productmarktcombinaties op deze factoren te beoordelen, is het mogelijk een “standaardstrategie” af te leiden per cluster. Deze strategieën helpen het gesprek te voeren over waardecreatie van de onderneming. In sommige gevallen is van belang te groeien, in andere gevallen is juist het verbeteren van het resultaat relevant.

Variantie-analyse

De strategie van een organisatie leunt op aannames over marktgrootte, marktaandeel, prijsstelling en kostenniveau. Met een variantie-analyse onderzoeken we waar en waarom het gerealiseerde resultaat van de organisatie afwijkt van de oorspronkelijke verwachtingen. Welke markten groeien sneller dan verwacht? Waar is het lastig om marktaandeel vast te houden? Hoe komt dit? Waarom vallen onze kosten hoger uit dan verwacht? Het rapporteren, bespreken en duiden van afwijkingen is leerzaam en helpt om de strategie van de onderneming aan te scherpen. Waar ligt ruimte voor groei? Hoe kunnen we gericht kosten reduceren?

De wereld verandert. Wat doet u?

Bel of email ons voor meer informatie