Select Page

The Next Economy: Gezamenlijke gemeentelijke toekomstverkenning

Verken samen de toekomst

Onze economie zal ‘smart’, ‘green’ en ‘connected’ worden. We gaan ‘van bezit naar gebruik’. The ‘Next Economy’. Elke gemeente zal hiervan de gevolgen ondervinden wat betreft economie, werkgelegenheid, ruimtegebruik, mobiliteit… Daarom willen we samen nadenken over de uitdagingen, de kansen en de oplossingsrichtingen!

Gedeelde uitdagingen, gezamenlijke oplossingen

Jester’s Next Economy concept brengt gemeenten bij elkaar die met elkaar willen nadenken over de economie van de toekomst en wat dit gaat betekenen voor inwoners, bedrijven en de gemeentelijke organisatie. Samen weet je meer dan alleen. Samen maken we door on- en offline samenwerking toekomstscenario’s die we inzetten voor inspiratie, innovatie en de ontwikkeling van robuust beleid voor de toekomst. Dit alles tegen beperkte kosten.

Samen verkennen, leren en innoveren

Samen de basis leggen voor eigen robuust beleid

Kennis delen, is kosten delen en besparen

Perfecte combinatie van on- en offline vormen

Gezamenlijke basis voor robuust lokaal beleid

In ons Next Economy concept ondersteunen we gemeenten in het gezamenlijk verdiepen van de mogelijke gevolgen van de ‘New Economy’. Samen maken we toekomstscenario’s die u kunt gebruiken als inspiratie voor uw eigen gemeente. Hoe toekomstvast is uw beleid? Hoe moet nieuw beleid eruit zien? Gebruik Jester’s online tool om kennis te (blijven) delen met andere gemeenten en om samen te blijven innoveren.

Inspirerend on- en offline proces

Onze Social Scenario Planning online tool begeleidt de samenwerkende gemeenten stap voor stap in het gezamenlijk ontwikkelen van toekomstscenario’s. Offline bijeenkomsten ondersteunen het online proces en zorgen voor verdere verdieping, ontmoeting en inspiratie. Perfect voor zowel beleidsvorming als management development trajecten.

Ons totaalpakket

Fysieke bijeenkomsten en workshops

Inhoudelijke ondersteuning en training door Jester

Interviews en bijdragen van experts

Social Scenario Planning online tool

Scenario’s door Jester

Visualisaties door Jester

Kosten: EUR 7.500,–

Maak een afspraak voor meer informatie

Michiel de Vries | 06 5285 4283 | m.vries@jester.nl
Jeroen Toet | 06 11 451 311 | j.toet@jester.nl