OGSM

Van strategie naar concrete resultaten

OGSM: Strategische planning

De reis van A naar B

Succesvolle organisaties hebben niet alleen goede ideeën, maar zijn ook in staat deze uit te voeren. In elke organisatie zijn plannen, maar wordt er ook concreet gepland? Te vaak blijft een goede strategie hangen in vage slogans en ambities. Strategische planning vertaalt strategische keuzes in concrete activiteiten waarvan het succes meetbaar is.

Concretiseren en plannen

Strategische planning is de wijze waarop een organisatie haar middelen organiseert en inzet om haar doelen te bereiken. Het is de manier waarop een organisatie van A naar B komt. Strategische planning gaat over het concretiseren van strategie in actielijnen. Het bepalen van timing. Het beleggen van eigenaarschap. En het alloceren van mensen en middelen om de strategie te kunnen realiseren. Het OGSM-model (Objectives, Goals, Strategies, Measures) biedt de structuur om deze planning vorm te geven.

OGSM

OGSM is een model om uw ambitie te vertalen naar concrete doelstellingen, strategische keuzes en acties. OGSM staat voor Objective (Ambitie), Goals (Doelstellingen), Strategies (Strategische keuzes) en Measures (KPI’s en acties). Bij de uitvoering staat de ambitie centraal en stuurt u op resultaat.

OGSM in 4 stappen

 

Stap 1: Ambitie bepalen (Objective)

Verwoord het kwalitatieve doel van uw organisatie. Het doel geeft weer waar de organisatie over een (aantal) jaar wil staan. Het inspireert en geeft richting.

 

Stap 2: Doelstellingen vaststellen (Goals)

Vertaal vervolgens het kwalitatieve doel in een aantal kwantitatieve doelen. Op basis van deze meetbare doelen kunt u vaststellen of het Objective daadwerkelijk is behaald.

 

Stap 3: Strategische keuzes maken (Strategies)

Welke keuzes maakt u om de objective tot werkelijkheid te maken? Hoe gaat u de mensen en middelen in uw organisatie inzetten om deze ambitie te realiseren? Wat doet u wel, en ook: wat doet u niet (meer)? Een goede strategie geeft focus en is uw routekaart naar het realiseren van de ambitie.

 

Stap 4: Acties en KPI’s bepalen (Measures)

Omschrijf de concrete acties die de organisatie onderneemt om strategische keuzes uit te voeren. En kies de kwantitatieve meetpunten (KPI’s) om de voortgang van de strategie te monitoren.

OGSM Strategy Creator

Creëren en monitoren van strategie

  • Vertaal ambitie naar strategische keuzes en acties
  • Online brainstormen met stakeholders
  • Monitor de voortgang van acties
  • Eenvoudig in gebruik door interactieve interface

De wereld verandert. Wat doet u?

Bel of email ons voor meer informatie