Select Page

Doe mee aan het onderzoek ‘de kansen van schaarste’!

Jester Strategy en FBNed doen onderzoek naar schaarste. Schaarste is een eigenschap van alle economische goederen en is daarmee een klassiek economisch onderwerp. Productiemiddelen zijn schaars, of het nu gaat om grondstoffen, energie, machines, grond, financiële middelen, arbeid, talent of ondernemerschap. Hoe schaarser productiemiddelen zijn, hoe hoger de kosten om ze te verwerven en hoe hoger hun waarde. Schaarste kan bedreigingen opwerpen, maar ook juist kansen bieden.

Schaarste is als gevolg van de COVID-19 pandemie een actueel onderwerp. Aanbodketens zijn van slag en het wereldwijd opbouwen van buffers heeft een inflatoir effect. Wij verwachten echter dat schaarste de komende decennia een veel fundamenteler karakter zal krijgen. Hier zijn een meerdere oorzaken voor aan te wijzen. Allereerst lijkt het tijdperk van liberalisering en vrijhandel langzaam ten einde lijkt te komen. Overheden beseffen steeds vaker dat het over de hele wereld slepen van grondstoffen, halffabricaten en eindproducten een grote druk legt op onze planeet. Steeds vaker wordt ingezet op een circulaire economie, met lokale kringlopen en korte aanbodketens. Daarnaast wordt ingezet op grootschalige verduurzaming. Door fossiele grondstoffen te belasten wordt schaarste gecreëerd aan duurzame alternatieven. Ook op het vlak van menselijk talent ontstaat schaarste. We zien nu al dat ‘mensen op zijn’ en de arbeidsmarkt zal de komende decennia alleen maar krapper worden.

Het feit dat onze planeet op raakt en dat onze mensen opraken biedt meer kansen dan bedreigingen. Bedrijven met een langetermijnperspectief hebben veel potentie om transities in gang te zetten nieuwe businessmodellen te ontwikkelen. Wij verwachten hierbij veel van familiebedrijven en daarom doen we onderzoek. In het onderzoek zoeken we uit we wat leren van familiebedrijven. Hoe gaan ze om met schaarste? Gaan ze terug naar hun kern? Gaat ze juist verticaal integreren in aanbodketens? Regisseren ze verandering door coalities te smeden? Hoe houden ze getalenteerd personeel vast? Werken ze samen of juist niet? Het onderzoek zal resulteren in een white paper met inzichten en leerpunten.

We hebben al een goede start gemaakt met het onderzoek, maar komen graag in contact met meer familiebedrijven. Wellicht ben je eigenaar of directeur van een familiebedrijf en wil je graag jouw inzichten met ons delen? Of je bent vooral benieuwd naar de resultaten. Je kunt hier je adresgegevens achter laten en we betrekken je op de door jou gewenste wijze bij het onderzoek.

1 + 14 =

Het onderzoek

De onderzoeksaanpak

Wij doen een verkennend onderzoek. Verkennend onderzoek gaat uit van een ‘emergent design’ van onderzoek. In het kort komt het erop neer dat we op basis van een documentenstudie een beeld vormen van het thema schaarste en mogelijke oplossingen voor familiebedrijven. Deze kennis dient als startpunt en wordt verfijnd in een serie (vraag)gesprekken met bestuurders en DGA’s. Op basis van de gesprekken wordt het beeld van de onderzoeker bij de problematiek en mogelijke oplossingen continue aangepast. Wanneer de onderzoeker als gevolg van een gesprek met bestuurder of DGA zijn beeld wijzigt, zal hij deze wijziging bij een volgende interviewpartners trachten te valideren. Het itererende karakter van dit proces leidt uiteindelijk tot consensus over de problematiek en rijke schakering van oplossingen.

Voor ons onderzoek spreken we met ongeveer 20 bestuurders/DGA’s van familiebedrijven, aangevuld met een aantal bedrijven met een afwijkende organisatievorm, zoals coöperaties, dochters van multinationals en bedrijven die in het bezit van PE zijn.

Verwerking resultaten

Bij het uitvoeren van het onderzoek conformeren we ons vanzelfsprekend aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij verwerken de resultaten van ons gesprek anoniem. De resultaten van het onderzoek zullen niet herleidbaar zijn tot personen of bedrijven die participeren in het onderzoek. Mochten wij een uitspraak willen quoteren, dan vragen wij u expliciet om toestemming hiervoor.

Wij vragen uw toestemming om de resultaten van het interview te gebruiken in een hiertoe bestemde toestemmingsverklaring. U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken.

Contactpersonen

Binnen Jester zal een team zich bezighouden met het onderzoek. Uw contactpersonen zijn:

Michiel de Vries
+31 6 52 85 42 83
m.vries@jester.nl

Gabriella Monasso
+31 6 15 64 82 18
g.monasso@jester.nl

Jester Strategy