Select Page

Onze visie op bedrijfsvoering

Vanuit eigen kracht inspelen op verandering
In een steeds veranderende wereld is het maken van bewuste keuzes een uitdaging. Wij helpen organisaties naar binnen en naar buiten te kijken in een continue leercyclus.

Businessmodelanalyse

Het DNA van een organisatie

Het businessmodel beschrijft de unieke wijze waarop uw organisatie waarde creëert, levert en behoudt. Sterke ondernemingen bezitten een uniek businessmodel dat in de loop der jaren is ontstaan en niet gemakkelijk te transformeren of te kopiëren is. Met de businessmodelanalyse ontdekt u uw krachten en kwetsbaarheden.

Scenarioplanning

Krijg grip op de turbulente omgeving

De externe omgeving wordt steeds onvoorspelbaarder. De traditionele vormen van forecasting en strategieontwikkeling zijn daardoor te rigide. Niet de zekerheden, maar juist de onzekerheden moeten centraal staan. Met scenarioplanning ontwikkelt u op basis van kernonzekerheden meerdere plausibele toekomstbeelden. Scenario’s zijn extreme maar denkbare verhalen van de toekomst die inzicht geven in verandering en daarmee richting geven aan uw strategie.

OGSM: Strategische planning

De reis van A naar B

Strategische planning is de wijze waarop een organisatie haar middelen organiseert en inzet om haar doelen te bereiken. Het is de manier waarop een organisatie van A naar B komt. Strategische planning gaat over het concretiseren van strategie in actielijnen. Het bepalen van timing. Het beleggen van eigenaarschap. En het alloceren van mensen en middelen om de strategie te kunnen realiseren. Het OGSM-model (Objectives, Goals, Strategies, Measures) biedt de structuur om deze planning vorm te geven.

Organisatieontwerp

Grip op uw organisatie met een robuust ontwerp

Naast een heldere strategie is een goed ontworpen organisatie cruciaal om uw strategische doelstellingen te behalen. Zie het als het voertuig, waarmee u de race moet winnen. De omstandigheden waarin de organisatie succesvol moet zijn, kunnen flink wijzigen. Dit heeft invloed op het optimale ontwerp van de organisatie. Ontwerp een organisatie die klaar is voor de toekomst.

Businesscase

Inzicht in kosten en baten van verandering

Voor elke investering, project of nieuw initiatief wilt u de inzet in tijd en geld rechtvaardigen. Een businesscase weegt de kosten en baten van een verandering op gestructureerde wijze af. Een scherpe afbakening en goed doordachte aannames vormen de basis van deze afweging. Met behulp van een businesscase kiest u voor het initiatief dat voor uw organisatie de meeste waarde creëert.

Online tools

Samenwerken aan visie en strategie en monitoren van uitvoering

Snel veranderen kan alleen als alle betrokkenen worden gemobiliseerd. Door samen te werken vergroot u de collectieve intelligentie en het draagvlak voor de resultaten. Onze online tools faciliteren samenwerking, co-creatie, kennisdeling en transparantie.

De wereld verandert. Wat doet u?

Bel of e-mail ons voor meer informatie