Select Page

Peter Schrage

Rol en expertise

Peter is associate partner bij Jester. Hij is een strategisch denker en doener. Peter is zowelbedreven in het ontwikkelen van scenario’s en bedrijfsstrategieën als de implementatie daarvan in de dagelijkse praktijk. Als directeur heeft hij bij verschillende bedrijven strategische verandertrajecten geïnitieerd, aangestuurd en succesvol afgerond. Naast de hard controls heeft hij vooral oog voor de soft controls van dergelijke trajecten. Sectoren waarin hij veel expertise heeft opgebouwd, zijn: verzekeringen, uitvoering sociale zekerheid en pensioenen, paritaire organisaties van sociale partners in tal van sectoren, branche- en werknemersorganisaties, (rijks)overheid.

Ervaring

Peter beschikt over drie decennia ervaring als bestuurder, manager, adviseur en toezichthouder. Hij studeerde Economische en Sociale Geschiedenis (RU Utrecht) en volgde daarna een groot aantal opleidingen op management- en adviesgebied o.a. De Baak, Nijenrode, Harvard University, INK, Bureau Zuidema en NCD. Begin jaren negentig was hij bestuurder van een aantal uitvoeringsinstellingen in de sociale zekerheid (SVB, bedrijfsverenigingen), daarna manager strategisch bureau van een van die uitvoerders. Van 1996 tot en met 2007 werkte hij als directeur en adviseur van een advies- en
onderzoeksbureau, van 2007 tot en met 2011 als onafhankelijk adviseur. Van 2006 tot en met eind 2019 was hij eerst parttime, later fulltime directeur van een middelgrote arbeidsongeschiktheidsverzekeraar. Daardoor is hij ook vertrouwd met de strategische discussies in boardrooms met Raden van Commissarissen en andere toezichthouders.

Persoon

Peter is een mensgerichte verbinder. Een succesvolle strategie behoeft draagvlak bij de bestuurders maar ook bij de andere stakeholders van een bedrijf of instelling (medewerkers, aandeelhouders, toezichthouders, klanten). Daarin kan hij op basis van de eigen praktijkervaring resultaatgericht adviseren.

06 11 22 74 73

p.schrage@jester.nl

“The essence of strategy is choosing what not to do.”
Michael Porter