Select Page

Dynamiek achter de dijk

Toekomstbeelden voor de regio Groningen-Assen

Geen studenten op weg naar college, geen forensen of toeristen op de fiets. Na het uitbreken van de coronapandemie was het stil in de regio Groningen-Assen (RGA). De horeca zat dicht, werknemers werkten thuis en onderwijsinstellingen waren gesloten. De onzekerheid nam toe: wat betekent dit voor de regio? Voor thema’s als economie, duurzaamheid en mobiliteit? De regio Groningen-Assen is een vrijwillig samenwerkingsverband van de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Assen, Groningen, Het Hogeland, Midden-Groningen, Noordenveld, Tynaarlo en Westerkwartier. Om grip te krijgen op de onzekerheid koos zij voor de methode van scenariodenken en vroeg Jester Strategy het traject te faciliteren.

Impact op de economie van de regio

De scenario’s moeten helpen een idee te krijgen bij de impact van de pandemie op de economie van de regio. Wat betekent dit voor innovatie en werkgelegenheid? Voor de inclusiviteit en of iedereen kan meedoen op zijn eigen niveau? Voor vergroening en circulariteit? Als gevolg van de pandemie zijn trends versneld of juist vertraagd. Zo kregen thuiswerken en digitalisering een enorme boost. Tegelijkertijd zette de pandemie toeleveringsketens onder druk, waardoor het terughalen van productiecapaciteit ineens weer een reële optie werd. Zou het voor de regio makkelijker worden talent aan te trekken en te behouden? Met de scenario’s heeft de RGA een instrument in handen om op verschillende ambtelijke en bestuurlijke niveaus de strategische dialoog over de toekomst te voeren.

“We hadden zoveel vragen toen de coronapandemie uitbrak, maar bleven hangen in crisismanagement. De door Jester Strategy geschreven scenario’s hielpen ons op creatieve wijze na te denken over de fundamentele impact van de pandemie op onze economie.”

Lian de Boer

Projectleider vanuit de Gemeente Groningen

De hele regio betrokken vanuit huis

Ook bij Jester Strategy moesten we toen nog een beetje wennen aan het thuiswerken. Normaal gesproken ontwikkelen we toekomstscenario’s met een kleinere groep mensen in een serie van levendige workshops, maar dat was gezien de pandemie geen optie. Gelukkig hebben we al jaren terug een online omgeving ontwikkeld om samen digitaal scenario’s te maken. Bijkomend voordeel was dat we nu veel meer mensen konden laten meedenken. Met de goede contacten van de RGA werd online snel een brede klankbordgroep aangesloten, bestaande uit vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en de overheid. Met concrete opdrachten daagden we de groep gedurende de twee maanden van het traject uit. Ze gaven feedback op de scope, brainstormden over trends en dachten mee over oorzaken en kernmerken van elk scenario.

“Doordat we zo snel een grote groep stakeholders konden mobiliseren om mee te denken zijn de scenario’s veel rijker geworden. En dat in een tijd dat het onmogelijk was met grote groepen samen te komen!”

Betty de Boer

Directeur Regio Groningen-Assen

Scenario’s als toetssteen voor bestaand beleid

De RGA gebruikt de scenario’s vooral om bestaand beleid te toetsen en aan te scherpen. Hoe verhouden keuzes op het gebied van de economie, mobiliteit en duurzaamheid zich tot de verschillende toekomstbeelden? Zet de regio, en haar stakeholders, onbewust in op een specifiek scenario in plaats van zich voor te bereiden op meerdere toekomsten? Een aantal deelnemende provincies en gemeenten hebben dit gesprek in individuele sessies binnen hun eigen organisaties gevoerd. 

Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met Linda Kaput