Select Page

Toekomstbestendig organiseren in het Voortgezet Onderwijs

Leertraject Scenarioplanning VO-raad

Wie weet hoe het voortgezet onderwijs er over tien jaar uit ziet? Jester heeft samen met acht geselecteerde schoolleiders toekomstscenario’s ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs. Met het leertraject ‘Scenarioplanning’ wilde de VO-raad scholen bewust maken van hoe invloeden van buitenaf inwerken op de schoolorganisatie. Jesters Linda Kaput en Michiel de Vries begeleidden vier workshops waarin de deelnemers actief aan de slag zijn gegaan met vraagstukken die in de toekomst op schoolorganisaties afkomen. Denk hierbij aan de toenemende diversiteit in de klas en de afnemende autonomie van schoolorganisaties, maar ook de veranderende arbeidsmarkt en digitalisering. Het leertraject heeft de deelnemers doen inzien dat het zeer waardevol is onzekerheden in de buitenwereld te verkennen en hun impact op de schoolorganisatie te beoordelen. Trends en ontwikkelingen die niet kunnen worden beïnvloed, hebben toch grote gevolgen voor de schoolorganisatie en nopen tot aanpassingen.

Bekijk meer informatie over dit project en de scenario’s op de website van de VO-raad.

De wereld verandert. Wat doet u?

Bel of e-mail ons voor meer informatie