Select Page

Toekomstscenario’s gemeente Westland

Op 22 november j.l. hebben zo’n 80 Westlanders, variërend van ondernemers tot raadsleden, maatschappelijke partners of geïnteresseerde inwoners, aan de hand van toekomstscenario’s nagedacht over de wijze waarop Westland robuuste keuzes kan maken om haar ambities te verwezenlijken.

Scenario’s voor een adaptieve strategie

In een snel veranderende wereld is het noodzakelijk om een gedragen, lange termijn koers te hebben waarbij ruimte is om snel in te spelen op verandering. Binnen de thema’s ‘Westland voedt en vergroent de wereld’, ‘Thuis in Westland’ en ‘Bruisend Westland’ zoekt de gemeente naar toekomstvaste strategische keuzes.

Omgaan met onzekerheid

Samen met Jester heeft de gemeente Westland hiertoe toekomstscenario’s ontwikkeld. Er zijn vier voorstellingen (geen voorspellingen) van de toekomst gemaakt gebaseerd op combinaties van twee kernonzekerheden: een geopolitieke onzekerheid die het internationale handelsklimaat schetst (open versus gesloten) en een meer maatschappelijke onzekerheid die iets zegt over hoe de samenleving eruitziet en hoe samen/zelfredzaam deze is (weerbaar versus kwetsbaar samenleven). Dit resulteerde in de vier volgende toekomstbeelden.

Vier scenario’s voor de gemeente Westland

  1. ‘Waardevolle wereld’ waarbij veel wordt samengewerkt, er een wereldwijde handel is, mensen gaan voor welzijn in plaats van welvaart en er aandacht is voor de lange termijn, elkaar en het milieu;
  2. ‘Machtige markt’ waarin een wereldwijde handel mogelijk is, waarin in Westland bulkproductie plaatsvindt, er veel individualisering is en waarin welvaart voor welzijn gaat;
  3. ‘Weerbaar Westland’ waarin de wereld geregionaliseerd is, een gezonde en groene leefomgeving voorop staat en waar, door samenwerken, sociaal, duurzaam en innovatief ondernemerschap ontstaat;
  4. ‘Gesloten groep’ waarin handelsconflicten en protectionisme aan de orde van de dag zijn, de exportmogelijkheden zijn afgenomen en het een wereld van ‘wij’ tegen ‘zij’ is.

Scenariogame tijdens stakeholderbijeenkomst

De vier verschillende toekomstscenario’s zijn op 22 november 2017 gepresenteerd op de ‘Samen maken wij Westland’ bijeenkomst die hieraan was gewijd. Na een korte introductie van burgemeester Van Ardenne, ‘pitchten’ vier vrijwilligers elk een scenario. Vervolgens moesten de aanwezigen kleur bekennen aan de hand van een scenariogame: ze moesten gaan staan bij het scenario dat ze het meest waarschijnlijk vonden. Daarna bij het scenario dat ze het meest uitdagend vonden. Tijdens de game werden interessante discussies gevoerd waaruit bleek dat eenieder weliswaar zijn/haar eigen assumpties heeft bij de toekomst, maar dat anderen vaak ook hele goede argumenten hebben voor een alternatief.

Na een pauze werden de deelnemers in groepen opgedeeld om zich in een bepaald scenario in te leven. In de deelgroepen moesten ze zich vervolgens buigen over wat men in Westland moet doen (en ook wat niet) om in 2030 in een specifiek scenario de drie geformuleerde ambities invulling te geven. Uit de deelsessies kwam naar voren dat er ingezet moet worden op een aantal thema’s, ongeacht hoe de wereld er in 2030 uit ziet. Westland als hét wereldwijde kenniscentrum van duurzame glastuinbouw, nieuwe woonconcepten en meer variëteit in het woningaanbod (vooral ook met nieuwe collectieve, maar ook groene, woonconcepten), verdere ontwikkeling van de kustrecreatie en meer variatie in het cultuuraanbod.

Levend document om de strategische dialoog te blijven houden

De komende tijd worden de uitkomsten uitgewerkt in een levend document en zal men het vervolgproces nader invulling geven om ervoor te zorgen dat het scenariodenken blijvend wordt gebruikt (bijvoorbeeld door jaarlijks te monitoren op de scenario’s) om de strategische dialoog met inwoners, bedrijven en andere stakeholders te voeden om zo samen een adaptieve, toekomstvaste koers uit te zetten.

Video-impressie

Ben je benieuwd naar de bijeenkomst van 22 november? Bekijk dan deze video om een sfeerimpressie te krijgen en ervaringen te horen van de deelnemers.

Wil je meer weten over deze casus of geïnteresseerd in wat Jester voor uw gemeente kan betekenen? Neem dan contact op met Jeroen Toet (j.toet@jester.nl)

De wereld verandert. Wat doet u?

Bel of e-mail ons voor meer informatie