Select Page

De Metropoolregio Eindhoven (MRE) draait op volle toeren

Het gaat economisch goed en de regio scoort hoog in internationale rankings op het gebied van economie en innovatie. De achtste positie op de Global Talent Competitiveness Index van INSEAD is een goed voorbeeld daarvan. De aanwezigheid van een aanzienlijk aantal topbedrijven en kennisinstellingen en de prettige woonomgeving zijn drijvende krachten achter deze hoge ranking.

Maar… blijft dit zo?

De wereld verandert namelijk razendsnel. Nieuwe technologieën hebben bijvoorbeeld een grote impact op de maatschappij en economie. Zal de MRE, de ‘Brainport’, in de toekomst nog steeds zo competitief en innovatief zijn. En profiteert iedereen in gelijke mate daarvan mee? Of zullen maatschappelijke tweedelingen vergroot worden?

Ook zien we andere rollen, een andere ‘ordening’, ontstaan in de samenleving. Heeft men in de toekomst nog vertrouwen in instituties zoals woningcorporaties, de overheid of gevestigde bedrijven? Of zal de burger steeds meer bottom-up zelf organiseren? Wat voor impact zullen een toenemende focus op duurzaamheid en de energietransitie op het wonen in de regio hebben?

Deze en andere trends kunnen een grote invloed hebben op hoe men wil en kan wonen in de MRE. Hoe de wereld in de toekomst er precies uit zal zien en hoe de MRE zich daarin staande houdt, weet echter niemand precies. Wat toekomstbestendig woonbeleid is voor de MRE en hoe toekomstvast het huidige beleid is, zijn daarom vragen die velen bezighouden. In een snel veranderende wereld is het van steeds groter belang om met stakeholders te leren van wat de toekomst kan brengen. En om na te denken over hoe men daarop steeds in kan spelen, in plaats van de koers jarenlang vast te zetten.

Met dit in het achterhoofd ondersteunde Jester in de eerste helft van 2017 de 13 woningcorporaties en de Metropoolregio Eindhoven in een gezamenlijk toekomstscenariotraject.

“Als woningcorporaties kunnen we onze doelen alleen realiseren in samenwerking met andere partijen. We willen de toekomstscenario’s gebruiken om een gezamenlijke toekomstagenda te ontwikkelen zodat we met onze stakeholders in de diverse gemeenten het wonen in de regio toekomstvast versterken.”
Ingrid de Boer, Algemeen directeur – bestuurder Woonbedrijf

Hoe kan wonen in 2030 een positieve bijdrage leveren aan vraagstukken in de samenleving. En wat is de opgave die hieruit volgt voor woningcorporaties?

Deze vragen stonden centraal in het traject. Samen met stakeholders en experts uit de regio zijn trends en vier scenario’s opgesteld. Elk scenario schetst een ander beeld van de toekomst. Anders gezegd: elk scenario beantwoort de bovenstaande vragen anders. Diverse stakeholders uit de regio bespreken aan de hand van de scenario’s de grote uitdagingen voor de regio en hoe deze het hoofd te bieden.

Dialoog over wonen in de regio

De woningcorporaties stellen in de tweede helft van 2017 een ‘position paper’ op. Dit stuk voedt op basis van de scenario’s de strategische dialoog over wonen in de regio, zowel tussen de woningcorporaties onderling als tussen hen en hun stakeholders. Het moet richting de gemeenteraadsverkiezingen en coalitieakkoordvorming in 2018 de uitdagingen en thema’s op tafel leggen waar de politiek op (sub)regionaal niveau op in zou moeten spelen.

Het position paper moet inspiratie en input geven voor het vormgeven van een regionale agenda voor de MRE. Maar moet ook een thematische onderlegger bieden voor individuele prestatieafspraken van woningcorporaties met lokale gemeenten.

In het vervolg wil men ook een ‘early warning systeem’ gaan hanteren, waarmee zij en hun stakeholders kunnen monitoren welke kant de toekomst uitgaat en met die informatie kunnen bijsturen.

“Jester is als geen ander in staat gebleken proces met inhoud te combineren. In een dynamische setting, met 13 bestuurders, hebben ze via een solide proces, creatieve werkvormen en inhoudelijke analyses, richting gegeven aan een zeer interessante scenarioset, die ons nog jaren gaat helpen voor te sorteren op verandering.”
Ingrid de Boer, Algemeen directeur – bestuurder Woonbedrijf

De wereld verandert. Wat doet u?

Bel of e-mail ons voor meer informatie