Select Page

De ouderenzorg heeft een uitdagende toekomst voor de boeg

In de komende jaren krijgt de sector te maken met ontwikkelingen als toenemende vergrijzing, nieuwe digitale en medische technologieën en een veranderende rol van de zorgprofessional. Deze ontwikkelingen zullen belangrijke consequenties hebben voor Stichting Rosengaerde, een (ouderen)zorgorganisatie uit Dalfsen met een diversiteit aan diensten in haar pakket. Van verpleeghuiszorg en thuiszorg tot warme maaltijdservice.

rosengaerde

Website Rosengarde (28-12-2018)

Hoe de toekomst van de ouderenzorg er precies uit zal zien, kan niemand met zekerheid voorspellen. Inzicht hebben in wat de toekomst in petto kan hebben, kan Rosengaerde echter enorm helpen om de relevante uitdagingen, kansen en risico’s te identificeren en hier vroegtijdig op in te spelen.

Rosengaerde ontwikkelt robuuste strategie met scenarioplanning…

Stichting Rosengaerde besloot begin 2017 de toekomst te verkennen met scenarioplanning. Een scenariotraject is bij uitstek geschikt om samen met belangrijke in- en externe stakeholders een goed gefundeerde dialoog aan te gaan over de toekomst. De scenario’s vormen een fundament voor het ontwikkelen en toetsen van robuuste ‘future proof’ strategische opties. Deze gebruikt het bestuur van Rosengaerde om een nieuw meerjarenbeleidspan op te stellen in de tweede helft van 2017. Dit moet helpen om Rosengaerde een nog meer toekomstvaste organisatie te maken, zowel wat betreft bedrijfsvoering en organisatie, als de diensten die zij aanbiedt.

“Scenarioplanning heeft ons geholpen om fundamentele discussies over de toekomst te houden. Bijvoorbeeld over onze rol in de zorgketen en partnerships die we kunnen overwegen, maar ook over hoe we welke diensten moeten gaan aanbieden en aan wie…”
Miep van Es, directeur Stichting Rosengaerde

…en samen met haar mensen

Samen met Jester ontwikkelde Rosengaerde scenario’s en formuleerde zij robuuste strategische opties. Hierbij zijn niet alleen het bestuur en de Raad van Toezicht (RvT) betrokken, maar ook medewerkers en stakeholders. Enkele medewerkers zaten met de RvT en bestuur in de werkgroep. Zij hielpen in een aantal sessies de scenario’s vorm te geven. Anderen hebben deelden hun inzicht in de online community Social Scenario Planning. Ze dachten actief mee, van trends tot aan strategische opties. Ook voor en na de fysieke bijeenkomsten leefde het nadenken over de toekomst bij de diverse gremia binnen de organisatie.

“Het was leuk en ook goed om te zien hoe men in het denken over de toekomst van aanvankelijk ‘Dit zal nooit gebeuren…’ of ‘Dit laat men nooit gebeuren…’ verschoof naar ‘Dit zou nog best eens kunnen gebeuren… hoe gaan wij ons hierop voorbereiden?’”
Miep van Es, directeur Stichting Rosengaerde

Wil je meer weten over dit project? Neem contact op met Bas Schulten.

De wereld verandert. Wat doet u?

Bel of e-mail ons voor meer informatie