Select Page

De unieke en onderscheidende waarden van Alphen aan den Rijn

Wat vinden inwoners van Alphen aan den Rijn prettig in hun woonomgeving, waarom zijn bedrijven hier gevestigd en waarom willen ondernemers ondernemen in Alphen aan den Rijn? Een waardensysteemanalyse heeft de gemeente Alphen aan den Rijn het antwoord gegeven op deze vragen.

De set unieke en onderscheidende waarden uit het waardensysteem vormt één van de bouwstenen voor de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie is een integrale visie op de fysieke leefomgeving. De gemeente Alphen aan den Rijn wil een flexibele en adaptieve visie opstellen, op basis van het beschermen en versterken van omgevingswaarden.

“In Alphen wilden we proactief aan de slag met Omgevingsvisie. Integraliteit, flexibiliteit en participatie van inwoners zijn hierbij leidende principes. Het waardensysteemdenken van Jester helpt om unieke waarden in kaart te brengen. Belangrijker nog, het waardensysteem laat ook zien welke waarden krachtig en welke kwetsbaar zijn. Een krachtige waarde willen we behouden. De beschikbaarheid van Groen en Water bijvoorbeeld. Belangrijke, maar kwetsbare waarden willen we versterken. Leefbaarheid bijvoorbeeld. Het waardensysteem helpt ons focus en koers aan te brengen door ons met de Omgevingsvisie te richten op projecten in de fysieke leefomgeving die onze belangrijkste waarden beschermen of versterken.” – Peter Commissaris, programmamanager Omgevingswet van de gemeente

Waardensysteem Alphen aan den Rijn

In een workshop met gemeentemedewerkers werd een eerste concept opgesteld. Inwoners, ondernemers en gemeentemedewerkers gaven vervolgens in een enquête hun mening over 14 Alphense waarden zoals divers wonen, de regionale arbeidsmarkt, leefbaarheid en de organisatie van het maatschappelijk middenveld. Zij beantwoordden twee vragen over de waarden: 1) hoe uniek en onderscheidend ze zijn voor Alphen aan den Rijn en 2) over welke waarden zij zich zorgen maken. De uitkomst is hieronder te zien.

“In totaal hebben bijna 700 inwoners de vragen beantwoord. Het was even puzzelen om de vragen op een voor alle inwoners toegankelijke manier te stellen. Na de enquête zijn we met inwoners in gesprek gegaan over de belangrijkste waarden. Op basis hiervan hebben we zes thema’s gekozen die centraal zullen staan in de Omgevingsvisie. In 2018 werken wij de gekozen thema’s verder uit om tot concrete acties te komen en ook een heldere opvatting te creëren over rolverdeling en de taak van gemeente, inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen. Het waardensysteem van Jester en hun ondersteuning bij het structureren en analyseren van de vele databronnen heeft ons zeer geholpen om tot bewuste keuzes te komen.” – Peter Commissaris, programmamanager Omgevingswet van de gemeente Alphen aan den Rijn

Op 6 februari 2018 organiseerden we samen met de gemeente Alphen aan den Rijn een workshop over het waardensysteemdenken. Binnenkort plaatsen we een verslag op onze site.

De wereld verandert. Wat doet u?

Bel of e-mail ons voor meer informatie