Select Page

Update scenario’s Metropoolregio Amsterdam

Jester Strategy werkt al jaren samen met de Amsterdam Economic Board (de Board). Leden van team Jester ondersteunden jaren geleden de Board in het ontwikkelen van de eerste set scenario’s voor de metropoolregio Amsterdam (MRA). Aan de hand van deze scenarioset is de afgelopen jaren met bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen de strategische dialoog over de toekomst gevoerd. Jester heeft diverse sessies voor de Board ondersteund, maar heeft ook voor gemeenten in de regio diverse doorvertalingen gemaakt en hen begeleid in het nadenken over de toekomst. Dit varieerde van het nadenken over de logistiek van de toekomst tot en met het ‘stress testen’ van gemeentelijke ruimtelijke plannen aan de hand van de scenario’s.

Met behulp van een ‘Early Warning Systeem’ (EWS) van Jester wordt de waarschijnlijkheid van de scenario’s in de gaten gehouden door een expertpanel. Door te kijken welke van de MRA-scenario’s dichterbij komen, kunnen partijen in de MRA tijdig bijsturen om zo nog adaptiever te worden.

Nieuwe trends

In 2016 was het tijd om het assenkruis tegen het licht te houden. Waren de assen nog wel relevant na wat er de afgelopen jaren is gebeurd? De conclusie, mede gevoed door de uitkomsten van het EWS, was ‘ja’. Beide kernonzekerheden bleken nog steeds uiterst relevant en onzeker:

  • Hoe is de economie van de toekomst georganiseerd?
  • Wat is de toekomst van Europa?

Opnieuw scenario’s opstellen was daarom niet nodig. Wel heeft de Board besloten de scenario’s te updaten. Nieuwe trends doen zich namelijk voor en ook daar moet je je op voorbereiden. Op de website van de Board staan de trends en de geactualiseerde scenario’s.

Workshop scenarioplanning

Meer weten over scenarioplanning en de MRA scenario’s? Maak op interactieve wijze in 1 dagdeel kennis met de scenariomethode aan de hand van de MRA scenario’s. Wij bieden u tegen gereduceerd tarief een kennismakingsaanbod aan.

Download onze flyer met meer informatie

De wereld verandert. Wat doet u?

Bel of e-mail ons voor meer informatie