Select Page

Visievorming RTV Rijnmond en Omroep West

RTV Rijnmond en Omroep West zochten naar een inspirerende en strategische toekomstvisie om een snel veranderend medialandschap het hoofd te bieden. In vier fasen ontwikkelde Jester een gezamenlijke visie en een roadmap voor implementatie. Via de projectcommunity van Jester leverden betrokkenen input voor het uiteindelijke eindresultaat.

Situatie

De regionale omroepen RTV Rijnmond en Omroep West hebben te maken met veranderingen in het medialandschap, discussies over een meer effectieve regio-indeling en een bezuinigingsopgaaf vanuit de Rijksoverheid. Om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden zoeken zij naar een inspirerende en strategische toekomstvisie.

Aanpak

In samenwerking met Bikker Company verzorgde Jester de projectbegeleiding en analyses voor het traject. Het traject werd uitgevoerd in 4 stappen:

As-Is analyse en businessmodel

Op basis van gesprekken en workshops tekenden we het huidige business model van RTV Rijnmond en Omroep West.

Externe omgeving en zoekvelden

Samen met de hoofdredacteuren creƫerden we inzicht in trends en ontwikkelingen en bepaalden we de zoekvelden voor de visievorming: aandachtsgebieden waar nauwkeuriger naar gekeken dient te worden voor het ontwikkelen van een gezamenlijke strategische visie.

Kansen en bedreigingen

Met behulp van de zoekvelden zoomden we nader in om te bekijken waar sterke punten van de omroepen kansen of bedreigingen raken en waar de potentiƫle kracht van de nieuwe visie ligt.

Strategische visie en roadmap

Door de resultaten uit voorgaande fasen te analyseren en te abstraheren formuleerden we de nieuwe strategische visie en een roadmap voor implementatie.

In het visietraject maakten we gebruik van de online projectomgeving van Jester. Via de projectomgeving hielden we interne en externe betrokkenen op de hoogte van de voortgang van het visietraject. Betrokkenen leverden via de community input voor de tussentijdse analyses en het eindresultaat.

Resultaat

Het visievormingstraject resulteerde in een inspirerende en strategische visie. Om de visie concreet toepasbaar te maken is deze uitgewerkt in een toekomstig business model voor een gecombineerde organisatie. Samen met een roadmap voor implementatie vormt dit een blauwdruk voor toekomstige implementatie en uitrol van de visie.

De wereld verandert. Wat doet u?

Bel of e-mail ons voor meer informatie