Select Page

Woningmarktonderzoek gemeente Berg en Dal

In plaats van te werken met traditionele prognoses en voorspellingen, besloot de gemeente Berg en Dal in samenwerking met lokale corporaties om scenario’s op te stellen voor het woningmarktonderzoek. Door middel van onze Social Scenario Planning tool ondersteunden wij de gemeente hierin en betrokken we externe stakeholders, zoals de corporaties en huurdersverenigingen.

Website Berg en Dal (28-12-2018)

Situatie

Het belang van een woonvisie groeit voor gemeenten. Deze vormt namelijk de onderlegger voor prestatieafspraken met woningcorporaties. Zo’n visie stel je niet voor de korte termijn op, deze moet vooruitkijken. Een scherp, gedeeld beeld van de woningmarkt is daarom noodzakelijk. Zo ook voor de gemeente Berg en Dal. Veel studies gaan uit van lineaire voorspellingen op basis historische patronen en (te) mooie wensbeelden. De gemeente Berg en Dal besloot echter scenario’s in te zetten. Samen met de lokale woningcorporaties Oosterpoort en Waardwonen.

Aanpak

In het proces schonken we veel aandacht aan het betrekken van diverse stakeholders, zoals de corporaties, maar ook huurdersverenigingen uit de gemeente. Door middel van onze online tool Social Scenario Planning konden zij gedurende elke fase van het project meedenken en hun input en reacties geven op tussenresultaten. Samen met de communityleden en ons doorliep de gemeente Berg en Dal de volgende stappen om te komen tot het eindresultaat:

1. Scope bepaling

Op basis van een workshop en bijdragen op de Social Scenario Planning tool is de scope van het onderzoek bepaald.

2. Trends verzamelen

Met behulp van workshops, expert interviews, Jester’s trendbibliotheek en trendbrainstorm brachten we externe ontwikkelingen in kaart.

3. Trends analyseren

Door middel van een online enquête, desk research, online discussies en workshop analyseerden we de trends en bepaalden we het assenkruis.

4. Scenario’s opstellen

In de Social Scenario Planning community droegen de communityleden oorzaken en karakteristieken van de scenario’s aan, die wij verwerkten tot verhalen over de toekomst. Gedurende een aantal weken scherpten de stakeholders op de online tool de scenario’s aan.

Resultaat

Het scenariotraject resulteerde in vier inspirerende, uiteenlopende scenario’s over de woningmarkt in de gemeente Berg en Dal en de regio. Op basis van de kwalitatieve scenario’s, maakte ruimtelijk adviesbureau Companen kwantitatieve doorrekeningen op het gebied van verhuisbewegingen en woningvraag. Hierdoor ontstonden inzichten in de bandbreedtes op het gebied van de bevolkingsontwikkeling en woningvraag voor Berg en Dal voor de komende tien jaar. Deze inzichten worden verwerkt in nieuw woonbeleid, zowel door de gemeente als door de corporaties.

De wereld verandert. Wat doet u?

Bel of e-mail ons voor meer informatie