Select Page
Scenario’s en Mijn Toekomst community Zelfstandige Klinieken Nederland

Scenario’s en Mijn Toekomst community Zelfstandige Klinieken Nederland

Scenario’s en Mijn Toekomst community Zelfstandige Klinieken Nederland

Jester ontwikkelde voor Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) vier prikkelende scenario’s over de toekomst van het zorglandschap waar hun leden zich in kunnen gaan bevinden. Met behulp van onze online tool ‘Mijn Toekomst’ en Masterclasses hebben de leden ruim 150 concrete acties aangedragen gekregen om in te spelen op de toekomst en kennis opgedaan om binnen hun organisatie de strategische dialoog te (blijven) houden.

Bron: Shutterstock

Situatie

Het zorglandschap is volop in beweging. De vergrijzingskosten zullen de komende jaren gaan stijgen, medische technologie ontwikkelt zich razendsnel en diverse overheidsmaatregelen komen op de sector af. De toekomst van de 170 zelfstandige klinieken (met 380 vestigingen) die lid zijn van brancheorganisatie Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), is daarom moeilijk te voorspellen.

Aanpak

1. Toekomstscenario’s

Jester heeft samen met ZKN, haar leden en stakeholders (van banken tot verzekeraars, van ziekenhuizen tot overheid) toekomstscenario’s opgesteld om de ontwikkelingen die op de sector afkomen te verkennen. Niet alleen om een toetsingskader op te stellen voor ZKN om een visie te creëren waarmee ze nog beter de belangen van haar leden en de Nederlandse zorgconsument kan dienen, maar ook om individuele leden van ZKN concrete handvatten te bieden om hun eigen business model te versterken.

2. ‘Mijn Toekomst’ online tool

De online-omgeving ‘Mijn Toekomst’ ontsluit niet alleen de scenario’s en trends waaruit deze zijn opgebouwd richting individuele klinieken, maar bevat ook bijna 150 concrete acties aan waarmee klinieken richting de toekomst hun voordeel kunnen doen. Gebruikers kunnen met de tool hun eigen strategische actielijst opstellen, de acties in een jaarplan indelen en bekijken of ze voorbereid zijn op meerdere scenario’s.

3. Masterclasses

Om nog meer rendement te halen uit de tool en de studie heeft Jester ook strategie Masterclasses voor de leden van ZKN gegeven. Hier kregen de deelnemers praktische uitleg over hoe je precies robuuste strategie voor je eigen onderneming zelf opstelt en de strategische dialoog binnen het bedrijf versterkt. Als Jester geloven wij dat niemand jouw markt en jouw bedrijf beter kent dan jij, maar graag reiken wij jou kennis en hulpmiddelen aan om je nog beter toegerust te maken op de toekomst.

Resultaat

Het traject eindigde in vier prikkelende scenario’s over hoe het zorglandschap voor zelfstandige klinieken eruit kan zien. Door middel van de ‘Mijn Toekomst’  online tool en de Masterclasses hebben leden van ZKN praktische handvatten aangereikt gekregen om concrete stappen te zetten om zich voor te bereiden op wat deze toekomst kan brengen en om hierover in gesprek te blijven, zowel met interne als externe stakeholders.

De wereld verandert. Wat doet u?

Bel of e-mail ons voor meer informatie

BOVAG en RAI Vereniging: van trends in de branche naar actie bij leden

BOVAG en RAI Vereniging: van trends in de branche naar actie bij leden

Van trends in de branche naar actie bij leden van BOVAG en RAI Vereniging

Situatie

BOVAG en RAI Vereniging zijn toonaangevende brancheverenigingen in de Nederlandse mobiliteitssector. Onderdeel van hun beleid is het voorzien van aangesloten leden van strategische informatie. Om deze reden voeren de verenigingen regelmatig onderzoek uit naar trends, ontwikkelingen en specifieke mobiliteitsgerelateerde onderwerpen. Voor de afdelingen Auto’s, Autovak of Gemotoriseerde Tweewielers van de RAI Vereniging en de afdelingen Autodealers, Onafhankelijke Autobedrijven en Gemotoriseerde Tweewielerbedrijven voert Jester Strategy trendonderzoek uit en ontsluit ze dit in de innovatieve online tool “Mijn Toekomst”.

Mijn Toekomst zet je aan het denken. Je krijgt verschillende thema’s aangereikt, en je kunt vervolgens zélf aangeven of je daar brood in ziet of niet. Vervolgens krijg je heel concrete actiepunten op je beeldscherm, waarmee je uiteraard ook zelf aan de slag moet.
Bron: BOVAG-krant

Patrick van Dam

Garage van Dam Gouda

Aanpak

Voor het uitvoeren van trendonderzoek is er een gecombineerd projectteam samengesteld met medewerkers van de verenigingen, leden van de verenigingen en adviseurs van Jester. Allereerst is nagedacht over de scope van het onderzoek. Welke strategische vragen over de toekomst willen we kunnen beantwoorden met inzicht in de trends? Welke specifieke onderwerpen willen we aandacht geven?

Op basis van de scope is door middel van een combinatie van brainstormsessies, desk research en interviews met experts een overzicht gemaakt van relevante ontwikkelingen. De ontwikkelingen zijn vervolgens beoordeeld op zowel hun impact op bedrijven in de sector als op hun mate van onvoorspelbaarheid. Op deze manier is een scherp onderscheid gemaakt tussen autonome trends (zekerheden) en onzekerheden. Met autonome trends kan iedereen aan de slag gaan, aangezien ze zeker zullen optreden. Om meer begrip te krijgen bij onzekerheden is een aantal toekomstscenario’s opgesteld.

De gecombineerde projectgroep is bij alle onderzoeksactiviteiten betrokken geweest en rapporteerde aan een stuurgroep om (tussen)resultaten te laten accorderen.

 

Resultaat

BOVAG en RAI Verenigingen kozen ervoor de trends en onzekerheden niet alleen te beschrijven, maar ook na te denken over strategische opties die leden hebben om in te spelen op de ontwikkelingen. Per ontwikkeling zijn minimaal 10 strategische opties geformuleerd. De trends, onzekerheden, scenario’s en strategische opties zijn vervolgens ontsloten in de online tool Mijn Toekomst. Met de tool kunnen leden van de verenigingen snel en eenvoudig een actielijst maken door strategische opties te selecteren en van prioriteit te voorzien. De aanpak van Jester en de unieke tool maken dat soms abstracte trends een hele praktische vertaalslag hebben gekregen.

Weet je, zonder Mijn Toekomst zou ik door de dagelijkse drukte nooit toe gekomen zijn aan het nadenken over strategie.
Bron: BOVAG-krant

Hugo Peters

HP Autoservice Utrecht

De wereld verandert. Wat doet u?

Bel of e-mail ons voor meer informatie