Select Page
Strategievorming in coronatijd

Strategievorming in coronatijd

Strategievorming in coronatijd

Een nieuw meerjarenperspectief voor Gemiva-SVG Groep

Veel zorgorganisaties gingen als gevolg van corona in de wachtstand: eerst deze crisis overleven en dan zien we wel weer verder. Begrijpelijk, maar tegelijkertijd een risico. Op dat je op een later moment wordt verrast door andere ontwikkelingen zoals de toenemende complexiteit van zorg of de toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Bij de Gemiva-SVG Groep, een organisatie voor gehandicaptenzorg in Zuid-Holland, dachten ze er anders over. Ze besloten ondanks alle coronamaatregelen na te gaan denken over het nieuwe meerjarenperspectief. Zij vroegen Jester Strategy dit proces te faciliteren.

Hetzelfde proces, maar net even anders

Normaal gesproken gaan we dan volop aan de slag met het inplannen van allerlei interviews en bijeenkomsten op locatie. Dit was nu even anders. Vanwege de lockdown vond het gehele traject digitaal plaats. Het was voor ons bij Jester Strategy uiteraard ook even schakelen, maar we zagen het vooral als een mooie uitdaging. De bijeenkomsten en interviews werden alsnog gepland, maar allemaal vanuit huis. Medewerkers, cliënten, ze werden allemaal via Zoomsessies betrokken. De stappen om tot het nieuwe meerjarenperspectief te komen boden ook digitaal houvast. Het bepalen van strategische uitdagingen, het uitvoeren van interne en externe analyses en vervolgens het genereren van opties en het maken van keuzes. Elke stap een digitale workshop met nieuwe werkvormen om tot resultaten te komen.

“Het was voor ons allen even wennen, maar uiteindelijk hebben de gekozen werkvormen ervoor gezorgd dat we ook digitaal de goede gesprekken hadden over de toekomst van onze organisatie.”
Gerard Gerding, voorzitter Raad van Bestuur

Gemiva logo

De organisatie denkt mee

Een voordeel van digitale bijeenkomsten is dat het voor veel mensen makkelijker is om aan te sluiten. Gemiva-SVG is actief in negen regio’s van de Zuid-Hollandse eilanden tot Alphen aan den Rijn. Om de perspectieven van medewerkers en cliënten een plek te geven in de ontwikkeling van het meerjarenperspectief waren er meerdere online sessies om hun ideeën op te halen. Zo brainstormde een klankbordgroep over strategische opties en dachten cliënten mee over wat Gemiva-SVG richting de toekomst anders zou kunnen doen. De regiodirecteuren deelden hun kennis over trends en ontwikkelingen in hun regio en wat dit voor de organisatie betekent. De inbreng van al deze mensen sterkte het projectteam in het maken van strategische keuzes. Daarnaast vergrootten de gesprekken het draagvlak voor het nieuwe meerjarenperspectief.

“Het was mooi dat we zoveel mensen hebben kunnen betrekken, het maakt het meerjarenperspectief rijker en het gesprek over hoe we het gaan uitvoeren gemakkelijker.”
Nathalie Ravensberg, projectleider Gemiva-SVG Groep

Bouwstenen voor de toekomst

Ondanks lockdowns en een avondklok kwamen we met Gemiva-SVG in drie maanden tot alle benodigde bouwstenen voor het nieuwe meerjarenperspectief. De organisatie gaat nu zelf aan de slag met de implementatie. Een aantal bouwstenen bouwen voort op bestaande activiteiten, zoals het bieden van een betekenisvol zorgaanbod en het verstevigen van kennis en expertise. Andere bouwstenen krijgen meer aandacht dan in het verleden zoals slim gebruik van technologie. De Gemiva-SVG Groep laat zien dat het ook in een hectische tijd zoals de coronacrisis mogelijk is om aandachtig en gestructureerd na te denken over de lange termijn en je voor te bereiden op de uitdagingen van de toekomst.

Wil je meer weten over dit project. Neem dan contact op met Linda Kaput.

De wereld verandert. Wat doet u?

Bel of e-mail ons voor meer informatie

Scenariogame om prikkelend gesprek met stakeholders te voeren

Scenariogame om prikkelend gesprek met stakeholders te voeren

Scenariogame om prikkelend gesprek met stakeholders te voeren

De covid-pandemie schudde de wereld op. Menig organisatie moest snel schakelen. Hoe blijven we open en functioneren? Moeten we snel ons businessmodel aanpassen en nieuwe diensten en/of producten aanbieden om te overleven? Voor een woningcorporatie speelde dit minder. Huizen verhuren aan mensen met een kleinere portemonnee is redelijk covid-proof. Maar ja, blijft dat wel zo? Hoe ziet de wereld er na covid uit? En wat betekent dat voor je huurders, hun woonwensen en je rol als woningcorporatie? Dit waren vragen waar woningcorporatie Alwel, actief in o.a. Breda, Roosendaal en Etten-Leur, over nadacht. Vooral aangezien er een nieuw ondernemingsplan moest worden opgesteld. Hoe zorg je ervoor dat zo’n plan zo toekomstvast mogelijk is in een al snel veranderende wereld die nog onzekerder is geworden door een wereldwijde pandemie die elk aspect van ons leven raakt.

Scenario’s die de rol van de woningcorporatie verkennen

Met behulp van scenarioplanning is Alwel verder de toekomst in gaan kijken. Centraal stond de vraag ‘Welke rol willen, mogen en kunnen we aannemen in de maatschappelijke en woningmarkt-
vraagstukken in deze regio’? Samen met medewerkers uit alle geledingen van de organisatie is
gekeken naar diverse trends en zijn vier uiteenlopende toekomstige werelden geschetst van 2035.
Vier werelden die elk hun eigen kansen en uitdagingen met zich meebrengen.

Logo Alwel

Online scenariogame faciliteert dialoog met stakeholders

Toen de scenario’s klaar waren, heeft Alwel deze ingezet om een dialoog over de opgaven en kansen richting de toekomst(en) te voeren met haar stakeholders. Aan de hand van de online scenariogame module van Jester zijn in divers samengestelde deelgroepen discussies gevoerd over de woon- en maatschappelijke agenda en de wijk per scenario en wat voor rol een woningcorporatie of een andere stakeholder daarin kan vervullen. Niet alleen handige informatie richting een nieuw ondernemingsplan, maar ook een goede conversation starter voor de dialoog an sich in de regio.

Gaming ter inspiratie voor het ondernemingsplan

De uitkomsten van de game hebben de nodige inspiratie opgeleverd voor het nieuwe
ondernemingsplan. In een interactieve vervolgsessie binnen Alwel is aan de hand van een
scenariogame een strategische dialoog gevoerd. Ook zijn met een ‘red versus blue team’ game
thema’s en denkrichtingen voor het ondernemingsplan verder verdiept. Welke ideeën blijven
‘overeind staan’ in meerdere scenario’s? Hoe kun je ideeën die niet direct een goede match hebben met een bepaald scenario toch wat robuuster, wat toekomstvaster maken?

“Aan de hand van de scenario’s hebben we gesprekken met elkaar gevoerd die we anders niet zo snel zouden voeren. Het is interessant om te zien hoe we allemaal een verschillende blik op de toekomst hebben. Met scenario’s kunnen we dat ook echt een plekje geven in ons strategisch denken.”
Tonny van de Ven, Voorzitter RvB Alwel

Wil je meer weten over dit project of hoe je scenario’s in kunt zetten om inspiratie op te doen voor jouw strategie? Of om het gesprek over de toekomst aan te gaan met jouw stakeholders? Neem contact op met Jeroen Toet.

De wereld verandert. Wat doet u?

Bel of e-mail ons voor meer informatie