Select Page

Scenarioplanning

Krijg grip op de turbulente omgeving
De externe omgeving wordt steeds onvoorspelbaarder. De traditionele vormen van forecasting en strategie-ontwikkeling zijn daardoor te rigide. Niet de zekerheden, maar juist de onzekerheden moeten centraal staan. En hoe je op die onzekerheden inspeelt. Dat is de rol van scenarioplanning.
scenarioplanning

Ontwikkel robuuste strategie voor verschillende scenario’s

Scenarioplanning is een methode waarbij u meerdere plausibele toekomstbeelden ontwikkelt. Hierin verkent u het verloop van kernonzekerheden en de kansen en risico’s die dit met zich meebrengt. Scenario’s zijn extreme maar denkbare verhalen van de toekomst. Bij elk scenario horen specifieke kansen en opties. Opties die in elk scenario passen zijn robuust en een goede onderlegger voor uw strategie.

Scenarios are stories. They are works of art, rather than scientific analyses. Maybe the reliability of their content is less important than the types of conversations and decisions they spark.
– Arie de Geus

Waar wordt scenarioplanning voor gebruikt?

Strategievorming

Welke strategische opties moet ik oppakken?

Validatie van strategie

Hoe toekomstvast is mijn strategie?

Risicomanagement

Met welke risico’s moet ik rekening houden?

Innovatie

Hoe kan ik vernieuwen?

Organisatieontwerp

Hoe kan ik mijn organisatie inrichten op de toekomst?

Complexe besluitvorming

Moet ik investeren of niet? In welk scenario moet ik opschalen en in welk scenario juist niet?

Wat is scenarioplanning wel en niet?

Scenario’s zijn…

Voorstellingen van de toekomst

Scenario’s doordenken onzekerheid.

Externe realiteiten

Scenario’s kunt u niet beïnvloeden, u moet er rekening mee houden.

Extreme beelden

Scenario’s vormen de hoeken van het speelveld, bedoeld om uw huidige denken op te rekken en uit te dagen.

Consistente en plausibele ‘verhalen’

Scenario’s verbeelden hoe de toekomst eruit kan zien. Ze vormen de basis voor strategie en innovatie.

Scenario’s zijn geen…

Voorspellingen van de toekomst

De werkelijkheid zal ingrediënten uit meerdere scenario’s bevatten.

Keuzes voor bepaalde toekomstige richtingen

U kiest niet één scenario. Ze kunnen allemaal werkelijkheid worden.

Gevoeligheidsanalyses op een business case

Scenario’s zijn geen variatie op een forecast, maar exploreren meerdere onzekerheden.

Visies of strategische plannen

Scenario’s beschrijven de mogelijke omgeving. In de visie en strategie beschrijft u hoe u daarop inspeelt.

Scenarioplanning in 6 stappen

Stap 1: Scope bepalen

Bepaal de vragen over de toekomst, tijdshorizon, grenzen en stakeholders die de toekomst kunnen beïnvloeden.

Stap 2: Trends verzamelen

Inventariseer trends in de omgeving.

Stap 3: Trends analyseren

Bepaal de impact en de onzekerheid van trends. Bepaal ook de mate van samenhang (cross-impact) tussen de trends. Het doel is te komen tot kritische onzekerheden.

Stap 4: Scenario’s opstellen

Bepaal het assenkruis en werk de mogelijke scenario’s uit tot levendige toekomstbeelden.

Stap 5: Strategische opties bepalen

Bepaal de kansen en risico’s in de scenario’s. En genereer nieuwe strategische opties. Scoor de relevantie van de opties per scenario. En bedenk hoe toekomstvast uw huidige strategie is.

Stap 6: Monitor de ontwikkelingen

Houd de ontwikkeling van de scenario’s in de gaten met een omgevingsmonitor, zodat je tijdig bij kunt sturen.

Online tool: Social Scenario Planning

Creëer toekomstscenario’s online met alle stakeholders

  • Samen de toekomst verkennen
  • Beter resultaat door rijkere input
  • Groter draagvlak voor het resultaat
  • Kortere doorlooptijd

Online tool: Omgevingsmonitor

Monitor trends en scenario’s

  • Inzicht in de impact en urgentie van trends
  • Inzicht in de waarschijnlijkheid van scenario’s
  • Inzicht in de relevantie van strategische opties
  • Voer online een strategische dialoog

De wereld verandert. Wat doet u?

Bel of e-mail ons voor meer informatie