Strategische planning

De reis van A naar B

Strategische planning is de wijze waarop een organisatie haar middelen organiseert en inzet om haar doelen te bereiken. Het is simpelweg de manier waarop een organisatie van A naar B komt. Strategische planning gaat over het concretiseren van strategie in actielijnen. Het bepalen van timing. Het beleggen van eigenaarschap. En het alloceren van middelen om de strategie te kunnen realiseren.

Het bepalen van de visie en doelen zelf (het ‘B’) zijn geen onderdeel van strategische planning, maar bepaalt u bijvoorbeeld met een scherpe visie.

Strategische planning: concretiseren en plannen

Concretiseren strategie

Uit welke acties bestaat mijn strategie?

Prioriteren strategie

Welke acties pakken we eerst op?

Ownership

Wie is voor welke actie verantwoordelijk?

Allocatie van middelen

Welke middelen gebruik ik waarvoor?

Modellen

Bij het vastleggen van doelstellingen, strategische acties, eigenaarschap en prestatie-indicatoren kan gebruik worden gemaakt van verschillende formats. Wij werken veel met de business balanced scorecard en het OGSM-model (Objectives, Goals, Strategies en Measures).

“Without strategy, execution is aimless. Without execution, strategy is useless.”

Morris Chang

Strategische planning in 4 stappen

 

Stap 1: Doelen vaststellen

Formuleer heldere strategische doelen als uitgangspunt voor strategische planning.

 

Stap 2: Strategie bepalen

Werk een concrete strategie uit voor uw organisatie.

 

Stap 3: Bepalen succesfactoren, KPI’s en streefwaarden

Vertaal de strategie naar succesfactoren, prestatie-indicatoren en streefwaarden.

 

Stap 4: Beleggen van middelen

Alloceer medewerkers en financiële middelen en expliciteer verwachtingen.

Meer informatie of een afspraak?

Nieuwsbrief