Subsidie Online - overzicht van aanvraag

Subsidie Online

Online tool voor aanvragen, beoordelen en beheren van subsidie

 • Meer gemak voor aanvrager: sneller een betere aanvraag indienen

 • Minder kosten voor beoordelen aanvragen en beheer van regeling

 • Direct inzicht in status van aanvragen, deadlines en budget

 • Overzicht van resultaten van gesubsidieerde aanvragen

Subsidie Online is dé oplossing voor subsidies en co-financieringsregelingen van gemeenten, economic boards en andere subsidieverstrekkers.

Subsidie Online

Eenvoudiger aanvragen en rapporteren

Subsidie Online neemt de aanvrager als uitgangspunt. De tool is een gebruiksvriendelijke manier om online subsidies aan te vragen en de voortgang te rapporteren. Eenvoudige en heldere formulieren en de mogelijkheid, online samenwerken aan de aanvraag en online coaching. Deze punten maken de aanvraag eenvoudiger, sneller en verhogen de kwaliteit van de aanvraag. Subsidie Online vergroot het succes van uw regeling.

Efficiënter beoordelen en beheren

De aanvragen worden digitaal ingediend en beoordeeld. Beoordelaars hebben altijd de juiste informatie uit de aanvraag bij te hand. Het beheer van de regeling is volledig digitaal. De gebruiksvriendelijke interface geeft u grip op de regeling.

Direct aan de slag: onafhankelijk van huidig systeem

Door de modulaire opbouw van Subsidie Online kunt u direct aan de slag. Binnen 2 maanden live! U kunt starten met alleen de module ‘Aanvragen’ en later uitbreiden. Subsidie Online is onafhankelijk van uw huidige ICT systeem. Subsidie Online is dan ook heel geschikt voor een pilot.

 

Module 1: Online aanvragen

Eenvoudig aanvragen, samen met collega’s

Met de quickscan checkt de aanvrager of hij voldoet aan de belangrijkste eisen en of de aanvraag zin heeft.
Met een persoonlijk account stelt de aanvrager zelf de subsidie-aanvraag samen. Stap voor stap, met inzicht in de voortgang.
Door een collega of projectpartner uit te nodigen kunnen zij samen werken aan de aanvraag.

Online coaching op inhoud of proces

Een coach of adviseur kan online meekijken feedback geven op de inhoud van het plan. Ook kan hij het proces en criteria van de subsidieregeling toelichten.

Aanvraag indienen

Met de eenvoudige checklist ziet de aanvrager of de aanvraag compleet is en welke onderdelen nog ontbreken. Alleen een complete aanvraag kan ingediend worden.

Online scan op de belangrijkste voorwaarden van de regeling

Account aanmaken en mede-aanvragers uitnodigen

Heldere formulieren

Samenwerken met mede-aanvragers

Inzicht in historie van aanvraag door versiebeheer

Feedback op proces en inhoud van online coach

Checklist of aanvraag compleet is

Aanvraag online indienen

Downloaden als pdf

E-mailalert bij reacties

Module 2: Beoordelen van aanvraag

Toets op volledigheid

Aanvraag en beoordelingsformulier direct naast elkaar

Helder beoordelingsformulier

Beoordelen op criteria: kwalitatief en kwantitatief

Overzicht van alle te beoordelen aanvragen

Eindbeoordelaar ziet overzicht van alle beoordelingen per aanvraag

Download van aanvragen en beoordelingen in pdf

Binnenkort:

Opstellen van correspondentie met sjablonen (aanvullende informatie, besluitvorming)

Online corresponderen met de aanvrager

Toets op volledigheid

Na het indienen van de aanvraag toets de administratie of de aanvraag volledig is. Afhankelijk van de regeling kan de beheerder op dat moment aanvullende informatie opvragen bij de aanvrager.

Inhoudelijke beoordeling

Leden van de beoordelingscommissie geven hun inhoudelijke beoordeling op de criteria. De beoordelaar ziet de aanvraag en het beoordelingsformulier naast elkaar in één scherm.

Als de commissie gereed is met de beoordelaar maakt de beheerder het eindoordeel op. Hij ziet bij elk criterium de gegeven scores en de opmerkingen per beoordelaar.

Ook bij de inhoudelijke beoordeling is het mogelijk aanvullende informatie op te vragen.

Subsidie Online - Beoordelen

Besluitvorming

Op basis van de beoordeling komt het besluit tot stand. Dit leidt tot correspondentie met de aanvrager:

 • Afwijzing
 • Toewijzing
 • Toewijzing en vaststelling

Resultaat

Het resultaat van de beoordeling kunt u downloaden als pdf:

 • Alle beoordelingen
 • Tussentijdse correspondentie
 • Correspondentie over besluitvorming

Module 3: Rapporteren van voortgang

(tussen)rapportage

Tijdens de looptijd en na afloop van de regeling brengen de aanvragers online verslag uit. Verloopt het project conform plan of zijn er wijzigingen? Geen overbodige rapportages, maar precies wat u wilt weten om een vinger aan de pols te houden. De aanvrager krijgt een melding per e-mail als hij de rapportage moet opstellen.

Subsidie Online - Rapporteren

Volledigheidstoets en inhoudelijke beoordeling

De rapportage kunt u in twee stappen beoordelen op volledigheid en op de inhoud. Indien gewenst kunt u aanvullende informatie opvragen.

Resultaat

Het resultaten van de rapportage kunt u downloaden als pdf:

 • Rapportage
 • Correspondentie
Bericht vanuit het systeem als rapportage ingediend moet worden

Overzichtelijk rapportageformulier

Rapportage of voortgang conform plan loopt of dat er wijzigingen zijn

Binnenkort:

Opstellen van correspondentie met sjablonen (aanvullende informatie, besluitvorming)

Online corresponderen met de aanvrager

Module 4: Beheren

Overzicht van alle aanvragen

Overzicht van beoordelingen en scores

Overzicht van rapportages

Binnenkort:

Checklist voor processen + inzicht in status van aanvragen

Overzicht van deadlines en meldingen

Inzicht in budget van de regelingen

Grip op status en procedures

De uitvoering van de regeling moet volgens de regels verlopen. De beheersmodule geeft u direct overzicht van de regelingen en aanvragen. U ziet van elke aanvraag waar deze in het proces zit en wanneer de deadlines zijn. Ruim voor de deadline krijgt u een melding. Zo kunt u uw beloftes waarmaken en fouten voorkomen.

Grip op het budget

Het overzicht geeft u inzicht in het budget. Hoeveel euro is toegekend? Hoeveel is momenteel in aanvraag? Hoeveel is uitgekeerd? En wat is het resterende budget?

Grip op het resultaat

Uiteindelijk gaat het om het doel dat u met de regeling nastreeft. De procedures en het budget zijn slechts hulpmiddelen. De beheersmodule geeft u heldere overzichten van de beloofde en de gerealiseerde resultaten. Zo houdt u grip op het resultaat van de regeling.

Subsidie Online

Meer gebruiksgemak. Meer grip op procedures en status. Meer inzicht in het resultaat van uw regeling.

Op maat voor u

Binnen 2 maanden live

U kunt binnen 2 maanden live zijn. Aanvragers kunnen eenvoudig en gebruiksvriendelijk uw regeling aanvragen. Door de modulaire opbouw kunt u stap voor stap uitbreiden. Subsidie Online is daarom zeer geschikt voor een pilot met digitaal aanvragen van subsidies. Uiteraard maken we alle formulieren en beoordelingscriteria op maat.

Onafhankelijk van huidig ICT-systeem

Subsidie Online is onafhankelijk van uw huidige ICT-systeem. De resultaten van elke stap kunt u downloaden als pdf of Excel-spreadsheet en verwerken in een Document Management Systeem als Corsa, Verseon of SharePoint.

Op maat gemaakt voor uw specifieke regelingen

Meerdere regelingen mogelijk

Onafhankelijk van huidig ICT-systeem, zeer geschikt voor pilot

Eigen kleurstelling en logo

Binnen 2 maanden live

Op basis van abonnement

Al vanaf 1 regeling beschikbaar

Subsidie Online is dé oplossing voor subsidies en co-financieringsregelingen van gemeenten, economic boards en andere subsidieverstrekkers.

Subsdie Online is powered by Jester

Van Asch van Wijckstraat 4D
3811 LP Amersfoort
info@jester.nl
jester.nl