Select Page

OGSM

Van strategie naar concrete resultaten

OGSM: Strategische planning

De reis van A naar B

Succesvolle organisaties zijn in staat hun plannen uit te voeren. Ze vertalen de strategische keuzes in concrete activiteiten en indicatoren om het succes te meten. Dit voorkomt dat ze blijven hangen in vage slogans en ambities. OGSM is een krachtig model voor strategische planning.

Concretiseren en plannen

Strategische planning is de wijze waarop een organisatie haar middelen organiseert en inzet om haar doelen te bereiken. Het is de manier waarop een organisatie van A naar B komt. Strategische planning gaat over het concretiseren van strategie in actielijnen. Het bepalen van timing. Het beleggen van eigenaarschap. En het alloceren van mensen en middelen om de strategie te kunnen realiseren. Het OGSM-model (Objectives, Goals, Strategies, Measures) biedt de structuur om deze planning vorm te geven.

Jester Strategy ondersteunt tal van organisaties bij het plannen van hun strategie. Wilt u dat uw strategie impact heeft? Neem contact op. 

OGSM

OGSM is een model om uw ambitie te vertalen naar concrete doelstellingen, strategische keuzes en acties. OGSM staat voor:

Objective

Goals

Strategies

Measures

Objective

De objective is de ambitie van de organisatie voor de gekozen planningsperiode. Het is de stip op de horizon waar de organisatie naar streeft.

De kwalitatieve objective wordt vertaald in kwantitatieve doelen. 

Goals

De goals zijn de strategische doelstellingen van de organisatie, de ijkpunten waarmee wordt gemeten of het nagestreefde succes (de objective) aan het eind van de planningsperiode daadwerkelijk is behaald.

Strategies

De strategies vormen de concrete strategische keuzes waarop de organisatie inzet om haar Objective te realiseren.

Measures

De measures zijn de indicatoren waaruit kan worden opgemaakt of de strategie op koers ligt én de concrete acties die beschrijven wat men gaat doen en wie daarvoor verantwoordelijk is.

De succesfactoren van OGSM

 

OGSM is een simpel model, maar succesvol werken met OGSM is niet eenvoudig. Wij zien drie succesfactoren:

1. Heldere koers

De strategie van de organisatie op één pagina, met scherpe keuzes die uitgewerkt zijn in concrete actieplannen en indicatoren.

2. Leren en bijsturen

Duidelijke werkwijze om als team regelmatig de voortgang te bespreken, de resultaten te evalueren en bij te sturen waar nodig.

3. Overzicht en inzicht

Eenvoudig overzicht en inzicht in de status van de OGSM’s met het OGSM-platform, zodat je altijd op de hoogte bent van de voortgang van het plan en weet wat je als team moet bespreken.

OGSM-tool: strategisch plan in één oogopslag

Voor creatie en monitoring van strategie

Direct inzicht in de status van OGSM’s

Eenduidige werkwijze voor teams

Eén centrale plek voor communicatie

De wereld verandert. Wat doet u?

Bel of e-mail ons voor meer informatie